Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74124 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 74125 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 74111 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 74112 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 74113 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 74114 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 74123 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 74118 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 74117 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 74116 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 74115 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 74119 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 74120 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 74122 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 74121 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I 3 0 0 3 7.5
EIST602 Statistical Theory II 3 0 0 3 7.5
EIST605 Regression Theory and Methods 3 0 0 3 7.5
EIST612 Simulation Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 3 0 0 3 7.5
EIST639 Advanced Time Series Analysis 3 0 0 3 7.5
İST601 İstatistik Teorisi I 3 0 0 3 7.5
İST602 İstatistik Teorisi II 3 0 0 3 7.5
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 3 0 0 3 7.5
İST604 Lineer İstatistik Modelleri II 3 0 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İST606 Varyans Çözümlemesi 3 0 0 3 7.5
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İST608 Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 3 0 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 2 2 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 2 0 0 2 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 2 0 0 2 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İST613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 3 0 0 3 7.5
İST614 Ekonometrik Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenli İstatistik I 2 2 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 3 0 0 3 7.5
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 3 0 0 3 7.5
İST617 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
İST618 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
İST619 Stokastik Teorisi I 3 0 0 3 7.5
İST620 Stokastik Teorisi II 3 0 0 3 7.5
İST621 Kuyruk Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST622 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST623 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST624 Risk Analizi 3 0 0 3 7.5
İST625 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - I 3 0 0 3 7.5
İST626 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - II 3 0 0 3 7.5
İST627 Örnekleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
İST628 Örnekleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
İST629 Bioistatistik 3 0 0 3 7.5
İST630 İstatistiksel Bilgi Sistem. 3 0 0 3 7.5
İST631 İstatistikte Bilg.Kullan. 3 0 0 3 7.5
İST632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 3 0 0 3 7.5
İST633 Yüksek Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
İST634 Yüksek Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
İST635 Fonksiyonel Analiz 3 0 0 3 7.5
İST636 Nümerik Analiz 3 0 0 3 7.5
İST637 Reel Analiz 3 0 0 3 7.5
İST638 Bilim Tarihi (Matematik - İstatistik) 3 0 0 3 7.5
İST639 İleri Zaman Serileri Analizi 3 0 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 2 2 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İST641 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 3 0 0 3 7.5
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 3 0 0 3 7.5
İST643 Bulanık Matematiksel Programlalama 3 0 0 3 7.5
İST644 Veri Zarflama Analizi 3 0 0 3 7.5
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 3 0 0 3 7.5
İST646 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 3 0 0 3 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 3 0 0 3 7.5
İST649 Aktüerya Analizi 3 0 0 3 7.5
İST650 Esnek Hesaplama 3 0 0 3 7.5
İST651 Portföy Analizi 3 0 0 3 7.5
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İST654 Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
İST655 Bilgi Güvenliği 3 0 0 3 7.5
İST656 Biyometri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I 3 0 0 3 7.5
EIST602 Statistical Theory II 3 0 0 3 7.5
EIST605 Regression Theory and Methods 3 0 0 3 7.5
EIST612 Simulation Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 3 0 0 3 7.5
EIST639 Advanced Time Series Analysis 3 0 0 3 7.5
İST601 İstatistik Teorisi I 3 0 0 3 7.5
İST602 İstatistik Teorisi II 3 0 0 3 7.5
İST603 Lineer İstatistik Modelleri I 3 0 0 3 7.5
İST604 Lineer İstatistik Modelleri II 3 0 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
İST605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
İST607 İleri Yöneylem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
İST608 Optimizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İST609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri 3 0 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 2 2 0 3 7.5
İST610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İST611 Olasılık Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 2 0 0 2 7.5
İST612 Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
İST613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik 3 0 0 3 7.5
İST614 Ekonometrik Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenli İstatistik I 2 2 0 3 7.5
İST615 Çok Değişkenlik İstatistik I 3 0 0 3 7.5
İST616 Çok Değişkenlik İstatistik II 3 0 0 3 7.5
İST617 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
İST618 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
İST619 Stokastik Teorisi I 3 0 0 3 7.5
İST620 Stokastik Teorisi II 3 0 0 3 7.5
İST621 Kuyruk Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST622 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST623 Yenileme ve Güvenirlilik Teorisi 3 0 0 3 7.5
İST624 Risk Analizi 3 0 0 3 7.5
İST625 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - I 3 0 0 3 7.5
İST626 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri - II 3 0 0 3 7.5
İST627 Örnekleme Teknikleri I 3 0 0 3 7.5
İST628 Örnekleme Teknikleri II 3 0 0 3 7.5
İST629 Bioistatistik 3 0 0 3 7.5
İST630 İstatistiksel Bilgi Sistem. 3 0 0 3 7.5
İST631 İstatistikte Bilg.Kullan. 3 0 0 3 7.5
İST632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri 3 0 0 3 7.5
İST633 Yüksek Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
İST634 Yüksek Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
İST635 Fonksiyonel Analiz 3 0 0 3 7.5
İST636 Nümerik Analiz 3 0 0 3 7.5
İST637 Reel Analiz 3 0 0 3 7.5
İST638 Bilim Tarihi (Matematik - İstatistik) 3 0 0 3 7.5
İST639 İleri Zaman Serileri 2 2 0 3 7.5
İST639 İleri Zaman Serileri Analizi 3 0 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 2 2 0 3 7.5
İST640 İleri Bayesci Yöntemler 3 0 0 3 7.5
İST641 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi I 3 0 0 3 7.5
İST642 İstatistik Paket Programlarıyla Veri Analizi II 3 0 0 3 7.5
İST643 Bulanık Matematiksel Programlalama 3 0 0 3 7.5
İST644 Veri Zarflama Analizi 3 0 0 3 7.5
İST645 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş I 3 0 0 3 7.5
İST646 Yapısal Eşitlik Modellerine Giriş II 3 0 0 3 7.5
İST647 Parametrik Olmayan İstatiksel Analiz 3 0 0 3 7.5
İST649 Aktüerya Analizi 3 0 0 3 7.5
İST650 Esnek Hesaplama 3 0 0 3 7.5
İST651 Portföy Analizi 3 0 0 3 7.5
İST652 Gİrişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
İST653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
İST654 Veri Madenciliği 3 0 0 3 7.5
İST655 Bilgi Güvenliği 3 0 0 3 7.5
İST656 Biyometri 3 0 0 3 7.5