Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74129 Kimya alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgilerden sentezler yapar ve yeni bilgiler üretir.
2 74130 Uygun araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak kimyasal problemlere çözüm üretir.
3 74128 İleri düzeyde deneyleri tasarlayıp, düzenekleri kurabilir.
4 74127 İleri düzey araştırmalar için komplike cihazların kullanımını öğrenir ve sonuçlarını değerlendirir.
5 74131 Kimyasal problemlerin çözümünde teori, bilgi ve yöntemleri entegre edebilir.
6 74132 Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ortak veya bağımsız projeler hazırlayabilir.
7 74133 Disiplinler arası problemlerin çözümünde yer alabilir.
8 74134 Bağımsız olarak bir araştırmayı planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlandırabilir.
9 74135 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
10 74136 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFKİ707 X-Ray Diffraction Method 2 0 0 2 7.5
EFKİ717 Electron Microscopy Techniques 2 0 0 2 7.5
EFKİ719 Voltametric Techniques 2 0 0 2 7.5
EFKİ724 Acidity Functions 2 0 0 2 7.5
EFKİ725 Organic Polarography 2 2 0 3 7.5
EFKİ733 Flow – Injection Analysis I 2 2 0 3 7.5
FKİ702 Polimer Kimyası. 3 0 0 3 7.5
FKİ703 Termik Analiz Metodları. 2 2 0 3 7.5
FKİ704 Sıvı Kromatografisi. 2 2 0 3 7.5
FKİ705 Polimer Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ705 Gaz Kromatografisi. 2 2 0 3 7.5
FKİ706 Enzim Kimyası. 3 0 0 3 7.5
FKİ707 X Işınları Difraksiyon Yöntemi 2 0 0 2 7.5
FKİ708 Tepkime Mekanizmalarında İleri Konular 2 0 0 2 7.5
FKİ709 Ligand Alan Teorisi 3 0 0 3 7.5
FKİ710 İstatistik Termodinamik 3 0 0 3 7.5
FKİ712 Protein Biyokimyası. 2 0 0 2 7.5
FKİ713 Karbonhidrat Biyokimyası. 2 0 0 2 7.5
FKİ714 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi 2 2 0 3 7.5
FKİ715 Moleküler Sıvı Kristaller 2 0 0 2 7.5
FKİ716 Liyotropik Sıvı Kristaller. 2 0 0 2 7.5
FKİ717 Biyoenerjetik 2 0 0 2 7.5
FKİ717 Elektron Mikroskopu Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FKİ718 Protein Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ719 Voltametrik Teknikler 2 0 0 2 7.5
FKİ720 Ir Spektroskopisi 2 0 0 2 7.5
FKİ721 Uv-VIs Spektroskopisi 2 0 0 2 7.5
FKİ722 İyon Seçici Elektrotlar. 2 0 0 2 7.5
FKİ723 İyon Kromatografisi 2 0 0 2 7.5
FKİ724 Asit Fonksiyonları 2 0 0 2 7.5
FKİ725 Organik Polarografi 2 2 0 3 7.5
FKİ726 Organo Sülfir Bileşikleri. 2 0 0 2 7.5
FKİ727 Organofosfor Bileşikleri. 3 0 0 3 7.5
FKİ728 Susuz Ortam Titrasyonları 2 0 0 2 7.5
FKİ729 Çevredeki Metaller ve Metal Türlemesi 3 0 0 3 7.5
FKİ730 Elektroanalitik Kimyada Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 2 7.5
FKİ731 İleri Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi 2 2 0 3 7.5
FKİ732 X-Ray Mikroanaliz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ733 Akış Enjeksiyon Analiz Tekniği I 2 2 0 3 7.5
FKİ734 Lipit Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ735 İleri Karakterizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ736 Hesaplamalı Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFKİ707 X-Ray Diffraction Method 2 0 0 2 0
EFKİ717 Electron Microscopy Techniques 2 0 0 2 0
EFKİ719 Voltametric Techniques 2 0 0 2 0
EFKİ724 Acidity Functions 2 0 0 2 0
EFKİ733 Flow – Injection Analysis I 2 2 0 3 0
FKİ701 İleri Heterosiklik Bileşikler 3 0 0 3 7.5
FKİ702 Polimer Kimyası. 3 0 0 3 7.5
FKİ703 Termik Analiz Metodları. 2 2 0 3 7.5
FKİ704 Sıvı Kromatografisi. 2 2 0 3 7.5
FKİ705 Polimer Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ705 Gaz Kromatografisi. 2 2 0 3 7.5
FKİ706 Enzim Kimyası. 3 0 0 3 7.5
FKİ707 X Işınları Difraksiyon Yöntemi 2 0 0 2 7.5
FKİ708 Tepkime Mekanizmalarında İleri Konular 2 0 0 2 7.5
FKİ709 Ligand Alan Teorisi 3 0 0 3 7.5
FKİ710 İstatistik Termodinamik 3 0 0 3 7.5
FKİ712 Protein Biyokimyası. 2 0 0 2 7.5
FKİ713 Karbonhidrat Biyokimyası. 2 0 0 2 7.5
FKİ714 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi 2 2 0 3 7.5
FKİ715 Moleküler Sıvı Kristaller 2 0 0 2 7.5
FKİ716 Liyotropik Sıvı Kristaller. 2 0 0 2 7.5
FKİ717 Biyoenerjetik 2 0 0 2 7.5
FKİ717 Elektron Mikroskopu Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FKİ718 Protein Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ719 Voltametrik Teknikler 2 0 0 2 7.5
FKİ720 Ir Spektroskopisi 2 0 0 2 7.5
FKİ721 Uv-VIs Spektroskopisi 2 0 0 2 7.5
FKİ722 İyon Seçici Elektrotlar. 2 0 0 2 7.5
FKİ723 İyon Kromatografisi 2 0 0 2 7.5
FKİ724 Asit Fonksiyonları 2 0 0 2 7.5
FKİ725 Organik Polarografi 2 2 0 3 7.5
FKİ726 Moleküler Sıvı Kristaller 2 0 0 2 7.5
FKİ726 Organo Sülfir Bileşikleri. 2 0 0 2 7.5
FKİ727 Organofosfor Bileşikleri. 3 0 0 3 7.5
FKİ728 Susuz Ortam Titrasyonları 2 0 0 2 7.5
FKİ729 Çevredeki Metaller ve Metal Türlemesi 3 0 0 3 7.5
FKİ730 İleri Elektroanalitik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ730 Elektroanalitik Kimyada Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 2 7.5
FKİ731 İleri Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi 2 2 0 3 7.5
FKİ732 X-Ray Mikroanaliz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ733 Akış Enjeksiyon Analiz Tekniği I 2 2 0 3 7.5
FKİ734 Lipit Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ735 İleri Karakterizasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5