Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 3 0 0 3 6
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 3 0 0 3 6
TMB603 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 3 0 0 3 6
TMB604 İleri Hasat-Harman 2 2 0 3 6
TMB605 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 6
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 2 2 0 3 6
TMB610 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 3 0 0 3 6
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 2 2 0 3 6
TMB612 Karma Yem Üretim Mekanizasyonu* 3 0 0 3 6
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 3 0 0 3 6
TMB614 Bilgisayar Programcılığı ve Tarımda Uygulamaları* 3 0 0 3 6
TMB614 Karma Yem Üretim Mekanizasyonu 2 2 0 3 6
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 3 0 0 3 6
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 3 0 0 3 6
TMB617 Geneleksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Sistemleri 3 0 0 3 6
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 6
TMB619 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı II 3 0 0 3 6
TMB620 Tarım Makinalarında İş Güvenliği 3 0 0 3 6
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 2 2 0 3 6
TMB622 Makine Tekniğinde Ölçme ve Değerlendirme I 2 0 0 2 6
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 3 0 0 3 6
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 3 0 0 3 6
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 3 0 0 3 6
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 3 0 0 3 6
TMB603 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 3 0 0 3 6
TMB604 İleri Hasat-Harman 2 2 0 3 6
TMB605 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 3 0 0 3 6
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 2 2 0 3 6
TMB610 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 3 0 0 3 6
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 2 2 0 3 6
TMB612 Karma Yem Üretim Mekanizasyonu* 3 0 0 3 6
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 3 0 0 3 6
TMB614 Bilgisayar Programcılığı ve Tarımda Uygulamaları* 3 0 0 3 6
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 3 0 0 3 6
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 3 0 0 3 6
TMB617 Geneleksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Sistemleri 3 0 0 3 6
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 6
TMB619 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı II 3 0 0 3 6
TMB620 Tarım Makinalarında İş Güvenliği 3 0 0 3 6
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 2 2 0 3 6
TMB622 Makine Tekniğinde Ölçme ve Değerlendirme I 2 0 0 2 6
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 3 0 0 3 6
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 3 0 0 3 6
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 3 0 0 3 6