Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74589 Yüksek Lisans seviyesinde kazandığı yeterliliklere ek olarak, Tarla Bitkileri alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahiptir.
2 74590 Kamu ve Özel Sektörün ihtiyaçlarına göre literatüre katkı sağlayabilecek araştırma konularını belirleyebilir. Proje önerisi sunabilir, çalışmaları tasarlar, yürütür ve elde edilen verileri değerlendirerek yorumlar.
3 74591 Araştırma bulgularını teknolojik uygulamada ve/veya bilimsel araştırma konularını yönlendirmede kullanabilir, bağımsız araştırma yapabilir, bilimsel olayları derinlemesine irdeleyerek yorumlayabilir
4 74595 Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası çalışabilir
5 74592 Farklı bilgileri bir arada değerlendirerek, karmaşık sorunların analizini ve sentezini yapabilir, bunların çözümüne katkıda bulunabilir.
6 74593 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74594 Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgileri takip eder ve kendisini sürekli yeniler. Bu gelişmeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-3 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETAB701 Advanced Plant Breeding 3 0 0 3 7.5
ETAB703 Cell And Tissue Culture 2 2 0 3 7.5
ETAB707 Agricultural Biodiversity 3 0 0 3 7.5
ETAB727 Seed Techniques in Fodder Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB728 Toxic Substances In Forage Crops 2 2 0 3 7.5
ETAB728. Toxic Substances In Forage Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB730 Silage Plants and Silage Technique 3 0 0 3 7.5
ETAB733 Establishment and Utitization Systems of Artifical Pastures 3 0 0 3 7.5
ETAB734 Assesment of Rangeland Condition 2 2 0 3 7.5
ETAB735 Biological Nitrogen Fixation 2 2 0 3 7.5
ETAB738 Antinutritional Factors Existing in Food Grain Legumes 3 0 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB702 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
TAB703 Hücre ve Doku Kültürü 2 2 0 3 7.5
TAB704 Tarla Bitkilerinde Hızlı Çoğaltım Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB705 Tarla Bıtkılerınde Mutasyon Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB706 Genotip X Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB707 Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 7.5
TAB707 Tarla Denemelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB708 Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası 2 2 0 3 7.5
TAB709 Tarla Bıtkılerınde Büyüme ve Gelışme Fızyolojısı 3 0 0 3 7.5
TAB711 Bitki Islahında Genetik Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TAB712 Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TAB713 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TAB714 Serin İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB715 Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB716 Serin İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB717 Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB718 Kendıne Döllenen Endüstrı Bıtkılerı Islahı 2 0 0 2 7.5
TAB718 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB719 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB720 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB721 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB722 Baharat Bitkilerinin Kalite Öğeleri 3 0 0 3 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 3 0 0 3 7.5
TAB724 Yağ Bitkilerinde Verim Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB725 Yem Bitkileri (Buğdaygil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB726 Yem Bitkileri (Baklagil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 2 0 0 2 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 2 0 0 2 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB729 Yem Bıtkılerınde Kalıte ve Kalıte Faktörlerı 2 2 0 3 7.5
TAB729 Yem Bitkilerinde Kalite ve Kalite Faktörleri 3 0 0 3 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Sılaj Tekniği 2 0 0 2 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Solaj Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB731 Çayır Mer'a Bitkileri Arasındaki Fitosoyolojık İlişkiler 3 0 0 3 7.5
TAB732 Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB735 Biyolojik Azot Fiksasyonu 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı-I 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı I 3 0 0 3 7.5
TAB737 Yemeklik Baklagil Islahı-II 3 0 0 3 7.5
TAB738 Yemeklık Tane Baklagıllerdekı Antıbesınsel Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB739 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB740 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETAB701 Advanced Plant Breeding 3 0 0 3 7.5
ETAB703 Cell And Tissue Culture 2 2 0 3 7.5
ETAB707 Agricultural Biodiversity 3 0 0 3 7.5
ETAB727 Seed Techniques in Fodder Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB728 Toxic Substances In Forage Crops 2 2 0 3 7.5
ETAB728. Toxic Substances In Forage Crops 3 0 0 3 7.5
ETAB730 Silage Plants and Silage Technique 3 0 0 3 7.5
ETAB733 Establishment and Utitization Systems of Artifical Pastures 3 0 0 3 7.5
ETAB734 Assesment of Rangeland Condition 2 2 0 3 7.5
ETAB735 Biological Nitrogen Fixation 2 2 0 3 7.5
ETAB738 Antinutritional Factors Existing in Food Grain Legumes 3 0 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB701 İleri Bitki Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB702 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
TAB703 Hücre ve Doku Kültürü 2 2 0 3 7.5
TAB704 Tarla Bitkilerinde Hızlı Çoğaltım Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB705 Tarla Bıtkılerınde Mutasyon Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB706 Genotip X Çevre İnteraksiyonu ve Stabilite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB707 Tarımsal Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 7.5
TAB707 Tarla Denemelerinin İstatistiksel Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB708 Bitkilerin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası 2 2 0 3 7.5
TAB709 Tarla Bıtkılerınde Büyüme ve Gelışme Fızyolojısı 3 0 0 3 7.5
TAB711 Bitki Islahında Genetik Mühendisliği 3 0 0 3 7.5
TAB712 Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TAB713 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TAB714 Serin İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB715 Sıcak İklim Tahılları Kültürü ve Kalite İlişkileri 2 2 0 3 7.5
TAB716 Serin İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB717 Sıcak İklim Tahılları Islahı ve Kalite İlişkileri 3 0 0 3 7.5
TAB718 Kendıne Döllenen Endüstrı Bıtkılerı Islahı 2 0 0 2 7.5
TAB718 Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB719 Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB720 Vejetatif Çoğaltılan Endüstri Bitkilerinin Islahı 3 0 0 3 7.5
TAB721 Endüstri Bitkilerinin İşleme ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB722 Baharat Bitkilerinin Kalite Öğeleri 3 0 0 3 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 2 0 0 2 7.5
TAB723 Soğanlı ve Yumrulu Bitkiler Kültürü 3 0 0 3 7.5
TAB724 Yağ Bitkilerinde Verim Fizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB725 Yem Bitkileri (Buğdaygil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB726 Yem Bitkileri (Baklagil) Islahı 2 2 0 3 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 2 0 0 2 7.5
TAB727 Yem Bitkilerinde Tohumculuk Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 2 0 0 2 7.5
TAB728 Yem Bitkilerinde Zararlı Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB729 Yem Bıtkılerınde Kalıte ve Kalıte Faktörlerı 2 2 0 3 7.5
TAB729 Yem Bitkilerinde Kalite ve Kalite Faktörleri 3 0 0 3 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Sılaj Tekniği 2 0 0 2 7.5
TAB730 Sılaj Bitkileri ve Solaj Tekniği 3 0 0 3 7.5
TAB731 Çayır Mer'a Bitkileri Arasındaki Fitosoyolojık İlişkiler 3 0 0 3 7.5
TAB732 Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
TAB733 Çayır Mera Kurma ve İşletme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TAB734 Mera Durumunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TAB735 Biyolojik Azot Fiksasyonu 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı-I 2 2 0 3 7.5
TAB736 Yemeklik Baklagil Islahı I 3 0 0 3 7.5
TAB737 Yemeklik Baklagil Islahı-II 3 0 0 3 7.5
TAB738 Yemeklık Tane Baklagıllerdekı Antıbesınsel Maddeler 3 0 0 3 7.5
TAB739 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri 2 2 0 3 7.5
TAB740 Bitki Büyüme ve Gelişiminin Kantitatif Analizlerinde Bilgisayar Kullanımı 3 0 0 3 7.5