Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETBT601 Biotechnology in Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT604 Gel Electrophoresis Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT605 General Cytogenetics 2 2 0 3 7.5
ETBT607 Population Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT612 Sterilization 2 0 0 2 7.5
ETBT614 Statistical Analysis Methods in Genetic Studies 2 2 0 3 7.5
ETBT618 Seed Science And Its Technology 2 2 0 3 7.5
ETBT619 Crossing Techniques at Breeding of Cultural Plants 2 2 0 3 7.5
ETBT620 Genetically Modified Organisms and Biosafety 3 0 0 3 7.5
ETBT632 Tissue Culture Methods 2 2 0 3 7.5
ETBT635 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
TBT601 Genetikte Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
TBT602 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3 7.5
TBT603 Biyolojik Analiz Teknikleri 1 2 0 2 7.5
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT605 Genel Sitogenetik 2 2 0 3 7.5
TBT606 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3 7.5
TBT607 Populasyon Genetiği 2 2 0 3 7.5
TBT608 Üremede Enzimler 2 0 0 2 7.5
TBT609 Klonlama Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
TBT610 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 1 2 0 2 7.5
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 0 0 3 7.5
TBT612 Sterilizasyon Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
TBT613 Endüstriyel Genetik 2 2 0 3 7.5
TBT614 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TBT615 Genetik Analizlere Giriş 2 0 0 2 7.5
TBT616 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TBT617 Biyoteknolojide Laboratuar Standartları 2 0 0 2 7.5
TBT618 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT619 Kültür Bitkileri İslahında Melezleme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TBT622 Hücre ve Doku Kültürü 2 2 0 3 7.5
TBT623 Embiryo Teknolojileri 2 2 0 3 7.5
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT625 Üreme Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT627 Metabolizma ve Biyoenerjetik 3 0 0 3 7.5
TBT628 Kramotografi 2 2 0 3 7.5
TBT629 Gen Ekspresyon Analizi 2 2 0 3 7.5
TBT630 Biyosensör Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT631 Enzim Kinetiği 3 0 0 3 7.5
TBT632 Bitki Doku Kültürü Metodları 2 2 0 3 7.5
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 4 0 0 4 7.5
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 4 0 0 4 7.5
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TBT636 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
TBT637 Biyoinformatik 3 0 0 3 7.5
TBT638 Biyoetik 3 0 0 3 7.5
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETBT601 Biotechnology in Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT604 Gel Electrophoresis Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT605 General Cytogenetics 2 2 0 3 7.5
ETBT607 Population Genetics 2 2 0 3 7.5
ETBT612 Sterilization 2 0 0 2 7.5
ETBT614 Statistical Analysis Methods in Genetic Studies 2 2 0 3 7.5
ETBT618 Seed Science And Its Technology 2 2 0 3 7.5
ETBT619 Crossing Techniques at Breeding of Cultural Plants 2 2 0 3 7.5
ETBT620 Genetically Modified Organisms and Biosafety 3 0 0 3 7.5
ETBT626 Protein Purity Techniques 2 2 0 3 7.5
ETBT632 Tissue Culture Methods 2 2 0 3 7.5
ETBT635 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
TBT601 Genetikte Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
TBT602 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları 2 2 0 3 7.5
TBT603 Biyolojik Analiz Teknikleri 1 2 0 2 7.5
TBT604 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT605 Genel Sitogenetik 2 2 0 3 7.5
TBT606 Üreme Endokrinolojisi 3 0 0 3 7.5
TBT607 Populasyon Genetiği 2 2 0 3 7.5
TBT608 Üremede Enzimler 2 0 0 2 7.5
TBT609 Klonlama Yöntemleri 2 0 0 2 7.5
TBT610 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 1 2 0 2 7.5
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 3 0 0 3 7.5
TBT612 Sterilizasyon Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
TBT613 Endüstriyel Genetik 2 2 0 3 7.5
TBT614 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 7.5
TBT615 Genetik Analizlere Giriş 2 0 0 2 7.5
TBT616 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TBT617 Biyoteknolojide Laboratuar Standartları 2 0 0 2 7.5
TBT618 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT619 Kültür Bitkileri İslahında Melezleme Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 0 3 7.5
TBT622 Hücre ve Doku Kültürü 2 2 0 3 7.5
TBT623 Embiryo Teknolojileri 2 2 0 3 7.5
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT625 Üreme Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 2 2 0 3 7.5
TBT627 Metabolizma ve Biyoenerjetik 3 0 0 3 7.5
TBT628 Kramotografi 2 2 0 3 7.5
TBT629 Gen Ekspresyon Analizi 2 2 0 3 7.5
TBT630 Biyosensör Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
TBT631 Enzim Kinetiği 3 0 0 3 7.5
TBT632 Bitki Doku Kültürü Metodları 2 2 0 3 7.5
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 4 0 0 4 7.5
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 4 0 0 4 7.5
TBT635 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TBT636 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
TBT637 Biyoinformatik 3 0 0 3 7.5
TBT638 Biyoetik 3 0 0 3 7.5
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 3 0 0 3 7.5