Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74682 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 74693 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 74694 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 74681 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 74684 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 74685 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 74695 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 74686 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 74696 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 74683 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 74687 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 74688 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 74689 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 74690 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 74691 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 74692 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENVE607 Water Treatment Technology 3 0 0 3 7.5
ENVE611 Soil and Groundwater Pollution and Control 3 0 0 3 7.5
ENVE613 Scientific Research Technologies and Publication Ethics 0 0 0 3 7.5
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes 3 0 0 3 7.5
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 3 0 0 3 7.5
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 3 0 0 3 7.5
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters 3 0 0 3 7.5
ENVE646 Integrated Solid Waste Management 3 0 0 3 7.5
FÇM601 Deniz Deşarjları 3 0 0 3 7.5
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 3 0 0 3 7.5
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
FÇM603 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FÇM605 Hava Kirliliğinde Kontrol Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM606 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 3 0 0 3 7.5
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinin Temelleri 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirliliğinde Bilgisayar Uygulaması 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM611 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 3 0 0 3 7.5
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprak Kirleticilerinin Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 3 0 0 3 7.5
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3 7.5
FÇM621 Su Kalitesi Yöntemi 3 0 0 3 7.5
FÇM622 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 7.5
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3 7.5
FÇM625 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 3 0 0 3 7.5
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 0 0 3 7.5
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 0 0 3 7.5
FÇM635 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM637 Baca Gazı Arıtma Sistemi Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM638 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik ve Çevre 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Berterafı 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 3 0 0 3 7.5
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENVE607 Water Treatment Technology 3 0 0 3 7.5
ENVE609 Fundamentals of Environmental Engineering I 3 0 0 3 7.5
ENVE611 Soil and Groundwater Pollution and Control 3 0 0 3 7.5
ENVE613 Scientific Research Technologies and Publication Ethics 0 0 0 3 7.5
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes 3 0 0 3 7.5
ENVE624 Remediation Of Contaminated Land 3 0 0 3 7.5
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies 3 0 0 3 7.5
ENVE628 Integrated Ecosystem Models 3 0 0 3 7.5
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters 3 0 0 3 7.5
ENVE644 Industrial Pollution, Control and Treatment 3 0 0 3 0
ENVE646 Integrated Solid Waste Management 3 0 0 3 7.5
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi 3 0 0 3 7.5
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi 3 0 0 3 7.5
FÇM603 Çevre Mühendisliğinde Kütle Taşınımı 3 0 0 3 7.5
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM606 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı 3 0 0 3 7.5
FÇM607 Su Arıtma Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinin Temelleri 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirliliğinde Bilgisayar Uygulaması 3 0 0 3 7.5
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM611 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği 3 0 0 3 7.5
FÇM612 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM616 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM617 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları 3 0 0 3 7.5
FÇM618 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler 3 0 0 3 7.5
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM620 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri 3 0 0 3 7.5
FÇM621 Su Kalitesi Yöntemi 3 0 0 3 7.5
FÇM622 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi 3 0 0 3 7.5
FÇM623 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3 7.5
FÇM624 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi 3 0 0 3 7.5
FÇM625 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. 3 0 0 3 7.5
FÇM626 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
FÇM627 Çevresel Risk Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
FÇM628 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri 3 0 0 3 7.5
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
FÇM634 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu 3 0 0 3 7.5
FÇM635 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM636 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM638 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik ve Çevre 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Atıksuların Kimyasal Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3 7.5
FÇM642 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM644 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Berterafı 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM646 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması 3 0 0 3 7.5
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı 3 0 0 3 7.5