Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4 7.5
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3 7.5
2103026332000 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
2103026352000 İletişim Elektroniği 3 0 0 3 7.5
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3 7.5
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3 7.5
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3 7.5
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3 7.5
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 7.5
2103027012000 Dizge Tanısı ve Parametre Kestirimi 4 0 0 4 7.5
2103027022000 Elektrik Makinalarında Sayısal Alan Çözümleme Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
2103027032000 Güç Elektroniği Dizgelerinde Bilgisayar Destekli Tasarım 4 0 0 4 7.5
2103027042000 İleri Tv Kuramı I 3 0 0 3 7.5
2103027052000 İleri Tv Kuramı II 3 0 0 3 7.5
2103027062000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I 4 0 0 4 7.5
2103027072000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II 4 0 0 4 7.5
2103027082000 Doktora Proje I 0 3 0 1 7.5
2103027092000 Doktora Proje II 0 3 0 1 7.5
2103027102000 Mühendislikte Yapay Us Kavramı 4 0 0 4 7.5
2103027112000 Bulanık Mantık Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
2103027122000 Doğrusal Devinimli Elektromekanik Dizgeler 3 0 0 3 7.5
2103027132000 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
2103027142000 Genetik Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
2103027152000 Örüntü Tanıma 3 0 0 3 7.5
2103027162000 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 0 3 7.5
2103027172000 Radar İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
EEM718 Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM719 Hesaplamalı Elektromanyetik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3 7.5
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
2103027012000 Dizge Tanısı ve Parametre Kestirimi 4 0 0 4 7.5
2103027022000 Elektrik Makinalarında Sayısal Alan Çözümleme Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
2103027032000 Güç Elektroniği Dizgelerinde Bilgisayar Destekli Tasarım 4 0 0 4 7.5
2103027042000 İleri Tv Kuramı I 3 0 0 3 7.5
2103027052000 İleri Tv Kuramı II 3 0 0 3 7.5
2103027062000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I 4 0 0 4 7.5
2103027072000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II 4 0 0 4 7.5
2103027082000 Doktora Proje I 0 3 0 1 7.5
2103027092000 Doktora Proje II 0 3 0 1 7.5
2103027102000 Mühendislikte Yapay Us Kavramı 4 0 0 4 7.5
2103027112000 Bulanık Mantık Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
2103027122000 Doğrusal Devinimli Elektromekanik Dizgeler 3 0 0 3 7.5
2103027132000 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
2103027142000 Genetik Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
2103027152000 Örüntü Tanıma 3 0 0 3 7.5
2103027162000 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 0 3 7.5
2103027172000 Radar İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
EEM718 Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM719 Hesaplamalı Elektromanyetik 3 0 0 3 7.5