Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103020012000 Seminer 0 0 0 0 0
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026022000 Dizge Tasarımı 4 0 0 4 7.5
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler 4 0 0 4 7.5
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026072000 Elektro Isı 3 0 0 3 7.5
2103026082000 Robotik İlkeleri 3 0 0 3 7.5
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme 4 0 0 4 7.5
2103026102000 Doğrusal Programlama 4 0 0 4 7.5
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları 4 0 0 4 7.5
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 4 0 0 4 7.5
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 4 0 0 4 7.5
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 4 0 0 4 7.5
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
2103026172000 Televizyon Tekniği I 3 0 0 3 7.5
2103026182000 Televizyon Tekniği II 3 0 0 3 7.5
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4 7.5
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I 3 0 0 3 7.5
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3 7.5
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 4 0 0 4 7.5
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 4 0 0 4 7.5
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I 0 3 0 1 7.5
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II 1 3 0 1 7.5
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 3 0 0 3 7.5
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı 3 0 0 3 7.5
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler 3 0 0 3 7.5
2103026302000 Anolog Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 3 0 0 3 7.5
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 3 0 0 3 7.5
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
2103026352000 İletişim Elektroniği 3 0 0 3 7.5
2103026362000 İletişim Kuramı 3 0 0 3 7.5
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3 7.5
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3 7.5
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3 7.5
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 3 0 0 3 7.5
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 3 0 0 3 7.5
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3 7.5
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 3 0 0 3 7.5
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3 7.5
2103026492000 Rassal Süreçler 3 0 0 3 7.5
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026022000 Dizge Tasarımı 4 0 0 4 7.5
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler 4 0 0 4 7.5
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026072000 Elektro Isı 3 0 0 3 7.5
2103026082000 Robotik İlkeleri 3 0 0 3 7.5
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme 4 0 0 4 7.5
2103026102000 Doğrusal Programlama 4 0 0 4 7.5
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 4 0 0 4 7.5
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları 4 0 0 4 7.5
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 4 0 0 4 7.5
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 4 0 0 4 7.5
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 4 0 0 4 7.5
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
2103026172000 Televizyon Tekniği I 3 0 0 3 7.5
2103026182000 Televizyon Tekniği II 3 0 0 3 7.5
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4 7.5
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I 3 0 0 3 7.5
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3 7.5
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 4 0 0 4 7.5
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 4 0 0 4 7.5
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I 0 3 0 1 7.5
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II 1 3 0 1 7.5
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 3 0 0 3 7.5
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı 3 0 0 3 7.5
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler 3 0 0 3 7.5
2103026302000 Anolog Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 3 0 0 3 7.5
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 3 0 0 3 7.5
2103026332000 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
2103026352000 İletişim Elektroniği 3 0 0 3 7.5
2103026362000 İletişim Kuramı 3 0 0 3 7.5
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3 7.5
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3 7.5
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3 7.5
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 3 0 0 3 7.5
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 3 0 0 3 7.5
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3 7.5
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 3 0 0 3 7.5
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3 7.5
2103026492000 Rassal Süreçler 3 0 0 3 7.5
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EEM655 Biyomedikal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5