Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103020012000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026022000 Dizge Tasarımı Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026052000 Optimizasyon Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026072000 Elektro Isı Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026082000 Robotik İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026102000 Doğrusal Programlama Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026132000 İleri Güç Elektroniği Zorunlu 4 0 0 4 5
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026172000 Televizyon Tekniği I Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026182000 Televizyon Tekniği II Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I Zorunlu 0 3 0 1 7.5
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II Zorunlu 1 3 0 1 7.5
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026302000 Anolog Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026352000 İletişim Elektroniği Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026362000 İletişim Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026492000 Rassal Süreçler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar Zorunlu 3 0 0 3 0
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026022000 Dizge Tasarımı Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026052000 Optimizasyon Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026072000 Elektro Isı Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026082000 Robotik İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026102000 Doğrusal Programlama Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026132000 İleri Güç Elektroniği Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026172000 Televizyon Tekniği I Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026182000 Televizyon Tekniği II Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme Zorunlu 4 0 0 4 7.5
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II Zorunlu 4 0 0 4 0
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I Zorunlu 0 3 0 1 7.5
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II Zorunlu 1 3 0 1 7.5
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026302000 Anolog Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026332000 Sayısal Süzgeçler Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026352000 İletişim Elektroniği Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026362000 İletişim Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026492000 Rassal Süreçler Zorunlu 3 0 0 3 0
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar Zorunlu 3 0 0 3 0
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3 0
EEM655 Biyomedikal İşaret İşleme Zorunlu 3 0 0 3 0