Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74697 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak Gıda Mühendisliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
2 74698 Gıda Mühendisliği Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.
3 74699 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek uygulayabilmek ve bilime katkıda bulunmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB702 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 3 7.5
GMB703 Dondurma Teknolojisi 1 2 0 2 7.5
GMB704 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 2 0 0 2 7.5
GMB706 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 3 0 0 3 7.5
GMB708 Gıda Bulaşanları. 2 0 0 2 7.5
GMB710 Fermantasyon Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 7.5
GMB710 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 3 0 0 3 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB713 Fonksiyonel Gıdalar. 2 0 0 2 7.5
GMB715 Karbonhidrat Kimyası 2 0 0 2 7.5
GMB715 Gıda Üretiminde Starter. 2 0 0 2 7.5
GMB719 Süt Kimyası 2 2 0 3 7.5
GMB719 Yenilebilir Film Kaplamalar 2 0 0 2 7.5
GMB719 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar. 2 0 0 2 7.5
GMB721 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar 2 0 0 2 7.5
GMB723 Öğütme Tekolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB724 Gıda İşlemede Yeni İngrediyenler 3 0 0 3 7.5
GMB724 Eritme Peynir Teknolojisi* 2 0 0 2 7.5
GMB725 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
GMB726 Aroma Biyoteknolojisi. 2 0 0 2 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 3 0 0 3 7.5
GMB728 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 2 2 0 3 7.5
GMB729 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
GMB731 Gıda Hidrokolloidleri 3 0 0 3 7.5
GMB732 Modifiye Yağlar Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB733 Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
GMB736 Gıda Analizlerinde İnfrared Teknolojisi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB701 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
GMB702 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 3 7.5
GMB703 Dondurma Teknolojisi 1 2 0 2 7.5
GMB704 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 2 0 0 2 7.5
GMB706 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 3 0 0 3 7.5
GMB708 Aroma ve Baharat Maddeleri 2 0 0 2 7.5
GMB708 Gıda Bulaşanları. 2 0 0 2 7.5
GMB710 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 3 0 0 3 7.5
GMB712 Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi 2 0 0 2 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB715 Karbonhidrat Kimyası 2 0 0 2 7.5
GMB720 Protein Saflaştırması 2 0 0 2 7.5
GMB723 Öğütme Tekolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB725 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 3 0 0 3 7.5
GMB728 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 2 2 0 3 7.5
GMB729 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
GMB731 Gıda Hidrokolloidleri 3 0 0 3 7.5
GMB732 Modifiye Yağlar Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB733 Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
GMB736 Gıda Analizlerinde İnfrared Teknolojisi 3 0 0 3 7.5