Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır. 1993 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Aday Doktora Diploması almaya hak kazanır

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ahmet UZUN; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun Tel:+90 (362) 312 19 19 /2270 Fax: +90 (362) 457 60 41

Bölüm Olanakları

Doktora programında Teorik ve Uygulamalı dersleri verecek sayıda Öğretim Üyesi ve Laboratuvarlar için imkanlar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67036 Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
2 67030 Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
3 67031 Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
4 67032 Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gözterme
5 67033 Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
6 67034 Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma
7 67035 Girişimcilik ruhuna sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 6
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA702 İleri Sindirim Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA707 İleri Diseksiyon Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA711 İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 0 2 0 1 6
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA717 Kranial Sinirler Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 3
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA707 The Advanced Dissection Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education Zorunlu 0 2 0 1 0
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA714 Research Techniques in the Anatomy Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA717 The Cranial Nerves Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA702 İleri Sindirim Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA707 İleri Diseksiyon Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA711 İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 0 2 0 1 6
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA717 Kranial Sinirler Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 10.5
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA707 The Advanced Dissection Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education Zorunlu 0 2 0 1 0
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA714 Research Techniques in the Anatomy Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA717 The Cranial Nerves Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0