Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır. 1993 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Aday Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Adaylar Devam etmek isterlerse ve kabul-kayıt koşullarını yerine yerine getirmek şartıyla Doktora programına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Genelde bir Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ahmet UZUN;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun
Tel:+90 (362) 312 19 19 /2270
Fax: +90 (362) 457 60 41

Bölüm Olanakları

Teorik ve Uygulamalı dersleri verecek sayıda Öğretim Üyesi ve Laboratuvarlar için imkanlar mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67037 Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
2 67038 Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
3 67039 Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
4 67040 Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
5 67041 Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma
7 67042 Yüksek lisans süresince girisimcilik yeteneğini ve yönlerini arttırma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANA601 Hareket Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
ANA603 Diseksiyon Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA604 Periferik Sinir Sitemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA605 Sindirim Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA606 Duyu Organları Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA607 Endokrin Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 6
ANA608 Lenfatik Sistem Zorunlu 2 0 0 2 6
ANA610 Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA611 Ürogenital Sistem Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA612 Solunum ve Dolaşım Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA614 Sinir Sistemi Genel Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA615 Görüntü Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 10.5
İANA601 The Anatomy of Movement System Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA602 The General Descriptions and Nomenclature in Anatomy Zorunlu 3 0 0 3 6
İANA603 The Dissection Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA604 The Anatomy of Peripheric Nervous System Zorunlu 2 1 0 3 6
İANA605 The Anatomy of Digestive System Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA606 The Sensory Organs Zorunlu 2 2 0 3 6
İANA607 The Anatomy of Endocrine System Zorunlu 2 0 0 2 6
İANA608 The Lymphatic System Zorunlu 2 0 0 2 0
İANA609 Research Techniques in the Anatomy Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA610 Functional Anatomy Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA611 The Anatomy of Urogenital System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA612 The Anatomy of Circulatory and Respiratory System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA615 The Image Analysis Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA616 Research Methods and Ethic Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA702 İleri Sindirim Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi Zorunlu 2 1 0 3 0
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 6
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 0
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis Zorunlu 2 1 0 3 0
ANA707 İleri Diseksiyon Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 6
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA711 İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 0 2 0 1 0
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi Zorunlu 2 1 0 3 0
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA717 Kranial Sinirler Zorunlu 2 1 0 3 0
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA719 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 10.5
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA707 The Advanced Dissection Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education Zorunlu 0 2 0 1 0
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA714 Research Techniques in the Anatomy Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck Zorunlu 2 2 0 3 0
İANA717 The Cranial Nerves Zorunlu 2 1 0 3 0
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0