Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74797 Organizmada gerçekleşen metabolik olayları, reaksiyon basamaklarını ve klinik önemini kavrayabilecek düzeyde bilgiye sahip olmalı
2 74798 İnsan vücudunun bileşiminde yer alan moleküller ve klinik önemlerini bilmeli.
3 74804 Alanında bir laboratuarı sevk ve idare edebilmeli
4 74806 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmeli.
5 74802 Almış olduğu eğitimle alanında bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma planlayabilmeli ve uluslar arası bilimsel yayına dönüştürebilmeli
6 74800 Hastalıkların teşhisi ve tedavinin takibinde etkin ve doğru bir şekilde laboratuvarı kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olabilmeli
7 74799 İnsan sağlığı açısından gerekli laboratuvar analizlerini yapabilme, yorumlayabilmeli ve sebep-sonuç ilişkisini değerlendirebilmeli
8 74801 Bilimsel araştırmalara alt yapı sağlayacak yeterli bilgi düzeyine erişmeli
9 74803 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri takip edebilmeli ve özgün çalışmalarda kullanabilmeli.
10 74805 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede beceriler kazanmış olmalı.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

BİO605 Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
TBG692 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-II Zorunlu 1 0 0 1 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANA692 Anatomi II Zorunlu 2 2 0 3 0
BİO692 Tıbbi Biyokimya Zorunlu 3 0 0 3 0
FAR692 Farmakoloji Zorunlu 1 0 0 1 0
FİZ692 Genel Fizyoloji-II Zorunlu 2 2 0 3 0
HİS692 Genel Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 2 1 0 3 0
MİK692 Tıbbi Mikrobiyoloji Zorunlu 1 0 0 1 0
MİK692 Tıbbi Mikrobiyoloji Zorunlu 1 0 0 1 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ANA 692 Anatomi II Zorunlu 2 2 0 3 0
ANA691 Anatomi I Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO692 Tıbbi Biyokimya II Zorunlu 3 0 0 3 0
FAR692 Farmakoloji II Zorunlu 1 0 0 1 0
FİZ692 Genel Fizyoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
HİS692 Genel Histoloji ve Embriyoloji Zorunlu 2 1 0 3 0


Yıl: 6, Dönem: 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO604 Vitaminler Zorunlu 2 2 0 3 0
BİO606 Mineral Biyokimyası Zorunlu 2 2 0 3 0
BİO608 Fonksiyon Testleri Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 6, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO 610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
BİO601 Araştırma Prensipleri Zorunlu 1 2 0 2 0
BİO602 Klinik Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 0
BİO603 Temel Laboratuvar Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
BİO691 Tıbbi Biyokimya 1 Zorunlu 3 0 0 3 0
FAR691 Farmakoloji I Zorunlu 2 1 0 3 0
FİZ691 Genel Fizyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 0
HİS691 Genel Histoloji ve Embriyoloji-I Zorunlu 2 1 0 3 0
MİK691 Tıbbi Mikrobiyoloji 1 Zorunlu 1 0 0 1 0


Yıl: 6, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO607 Hormonların Biyokimyası Zorunlu 2 2 0 3 0
BİO609 Metabolik Bozukluklar Zorunlu 2 1 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş 3 0 0 3 6
BİO611 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 4 0 4 6
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 4 0 0 4 6
BİO613 Karbonhidrat Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO614 Lipid Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO615 Protein Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO616 Metabolik Homeostaz 2 0 0 2 6
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
BİO618 Vitamin ve Mineral Biyokimyası 2 0 0 2 6
BİO619 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2 6
BİO620 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2 6
BİO621 Doku Metabolizması 2 0 0 2 6
BİO622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO610 Tıbbi Biyoorganik Kimya'Ya Giriş 3 0 0 3 6
BİO611 Laboratuvar Hesaplamaları ve Çözelti Hazırlama 2 4 0 4 6
BİO612 Nükleik Asit Biyokimyası 4 0 0 4 6
BİO613 Karbonhidrat Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO614 Lipid Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO615 Protein Biyokimyası 2 2 0 3 6
BİO616 Metabolik Homeostaz 2 0 0 2 6
BİO617 Tıbbi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
BİO618 Vitamin ve Mineral Biyokimyası 2 0 0 2 6
BİO619 Tıp Eğitimi Temel Organik Kimya 2 0 0 2 6
BİO620 Antioksidanlar ve Oksidatif Stress 2 0 0 2 6
BİO621 Doku Metabolizması 2 0 0 2 6
BİO622 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6