Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı 1983 yılında kurulmuştur. Bölüm halen 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent ile hizmet vermeye devam etmektedir. 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı itibariyle 5 doktora öğrencisi mevcuttur. Anabilim dalında bugüne dek 2 öğrenci doktora eğitimini tamamlamış bulunmaktadır.
Anabilim Dalındaki Akademik elemanlar;
Prof.Dr.Yüksel Kesim
Doç.Dr.S.Sırrı Bilge
Yard.Doç.Dr.Mehmet Kurt
Yard.Doç.Dr.Fatih İlkaya

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 DEneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
4 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FAR703 İlaç Etkileşimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar Zorunlu 2 0 0 2 0
FAR712 İleri Oss Farmakoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR722 Deneysel Farmakoloji I Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR723 Deneysel Farmakoloji II Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR724 Deneysel Farmakoloji III Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR727 Farmakokinetik Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR728 Farmakodinami Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR729 Endokrin Farmakoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı Zorunlu 2 2 0 2 0
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR732 Santral Sinir Sistemi İlaçları Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR733 Fitoterapi Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR737 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FAR703 İlaç Etkileşimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar Zorunlu 2 0 0 2 0
FAR712 İleri Oss Farmakoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR722 Deneysel Farmakoloji I Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR723 Deneysel Farmakoloji II Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR724 Deneysel Farmakoloji III Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR727 Farmakokinetik Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR728 Farmakodinami Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR729 Endokrin Farmakoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı Zorunlu 2 2 0 2 0
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR732 Santral Sinir Sistemi İlaçları Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR733 Fitoterapi Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
FAR737 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0