Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74986 Dişte madde kaybına neden olan faktörleri bilmek ve tedavisi için gereken tüm restoratif tedavileri uygulamak.
2 74985 Restoratif bilgiyi tanı ve tedavide uygulamak
3 74980 Tanı ve tedavi kararını vermek ve ihtiyaç durumunda başka alanlara yönlendirebilmek
4 74981 Hayat boyu güncel gelişmeleri öğrenmek
5 74982 Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
6 74983 Branşı ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek
7 74984 Güncel yaklaşımları klinik uygulamalarla pratiğe yansıtmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DHT701 Diş Hekimliğinde Profesyonel Anlamda Önleme: Diş Çürüğü Kontrolü İçin Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
DHT702 Diş Çürüğü Risk Faktörleri, Çürük Teşhis Testleri ve Nedensel Tedavi Planlaması 3 0 0 3 6
DHT703 Konservatif ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları ve Klinik Uygulamaları 2 2 0 3 6
DHT704 Geriatrik Diş Hemşireliği 3 0 0 3 6
DHT705 Diş Çürüğünün Yapısal Özellikleri 3 0 0 3 6
DHT706 Direkt ve İndirekt Kompozit İnley ve Onley Teknikleri 2 2 0 3 6
DHT707 Adeziv Restoratif Materyallerde Güncel Gelişmeler 3 0 0 3 6
DHT716 Yüksek Çürük Riskli Hastalarda Tedavi Yaklaşımı 3 0 0 3 6
DHT717 Çürüğün Klinik Görünümü, Tipleri ve Teşhis Yötemleri 2 2 0 3 6
DHT718 Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Koruyucu ve Operatif Diş Hekimliği Uygulamaları 3 0 0 3 6
DHT719 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3 6
DHT720 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler 3 0 0 3 6
DHT721 Diş Çürüğünü Önlemede Hasta Motivasyonu 2 2 0 3 6
DHT722 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 3 0 0 3 6
DHT723 Diş Renklenmeleri ve Ağartma Yöntemleri 2 2 0 3 6
DHT724 Kole Hassasiyeti ve Tedavisi 2 2 0 3 6
DHT725 Dentin Pinleri Uygulamaları Esnasında Görülen Komplikasyonlar 2 2 0 3 6
DHT726 Koruyucu Diş Hekimliğinde Kullanılan Materyaller 3 0 0 3 6
DHT727 Estetik Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3 6
DHT728 Çürük Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi 3 0 0 3 6
DHT729 Posterior Kompozitler 2 2 0 3 6
DHT730 Civa Hijyeni 3 0 0 3 6
DHT731 Restorasyon Değişim Kriterleri 3 0 0 3 6
DHT732 Kole ve Kök Çürüklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
DHT733 İndirekt Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler 3 0 0 3 6
DHT734 Amalgam Dolgu 2 2 0 3 6
DHT735 Non Operatif İşlemler 3 0 0 3 6
DHT736 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DHT701 Diş Hekimliğinde Profesyonel Anlamda Önleme: Diş Çürüğü Kontrolü İçin Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
DHT702 Diş Çürüğü Risk Faktörleri, Çürük Teşhis Testleri ve Nedensel Tedavi Planlaması 3 0 0 3 6
DHT703 Konservatif ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları ve Klinik Uygulamaları 2 2 0 3 6
DHT704 Geriatrik Diş Hemşireliği 3 0 0 3 6
DHT705 Diş Çürüğünün Yapısal Özellikleri 3 0 0 3 6
DHT706 Direkt ve İndirekt Kompozit İnley ve Onley Teknikleri 2 2 0 3 6
DHT707 Adeziv Restoratif Materyallerde Güncel Gelişmeler 3 0 0 3 6
DHT716 Yüksek Çürük Riskli Hastalarda Tedavi Yaklaşımı 3 0 0 3 6
DHT717 Çürüğün Klinik Görünümü, Tipleri ve Teşhis Yötemleri 2 2 0 3 6
DHT718 Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Koruyucu ve Operatif Diş Hekimliği Uygulamaları 3 0 0 3 6
DHT719 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3 6
DHT720 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler 3 0 0 3 6
DHT721 Diş Çürüğünü Önlemede Hasta Motivasyonu 2 2 0 3 6
DHT722 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 3 0 0 3 6
DHT723 Diş Renklenmeleri ve Ağartma Yöntemleri 2 2 0 3 6
DHT724 Kole Hassasiyeti ve Tedavisi 2 2 0 3 6
DHT725 Dentin Pinleri Uygulamaları Esnasında Görülen Komplikasyonlar 2 2 0 3 6
DHT726 Koruyucu Diş Hekimliğinde Kullanılan Materyaller 3 0 0 3 6
DHT727 Estetik Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3 6
DHT728 Çürük Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi 3 0 0 3 6
DHT729 Posterior Kompozitler 2 2 0 3 6
DHT730 Civa Hijyeni 3 0 0 3 6
DHT731 Restorasyon Değişim Kriterleri 3 0 0 3 6
DHT732 Kole ve Kök Çürüklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
DHT733 İndirekt Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler 3 0 0 3 6
DHT734 Amalgam Dolgu 2 2 0 3 6
DHT735 Non Operatif İşlemler 3 0 0 3 6
DHT736 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6