Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75035 Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
2 75036 Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
3 75037 Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
4 75038 Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5 75039 Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
6 75040 Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
7 75042 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
8 75041 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9 75043 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VAN702 Anatomi Terimleri 2 0 0 2 6
VAN703 Hareket Sistemi 3 0 0 3 6
VAN704 Solunum Sistemi 3 0 0 3 6
VAN705 Sindirim Sistemi 3 0 0 3 6
VAN706 Üriner Sistem 2 0 0 2 6
VAN707 Genital Sistem 3 0 0 3 6
VAN708 Kalp ve Kan Dolaşımı 3 0 0 3 6
VAN709 Lenf Dolaşımı 2 0 0 2 6
VAN710 Merkezi Sinir Sistemi 3 0 0 3 6
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 2 0 0 2 6
VAN712 Otonom Sinir Sistemi 2 0 0 2 6
VAN713 Duyu Organları 3 0 0 3 6
VAN714 Meme Anatomisi 2 0 0 2 6
VAN715 Ayak ve Tırnak Anatomisi 2 0 0 2 6
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN717 Göğüsün Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN718 Karın ve Pelvisin Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN719 Ön ve Arka Bacağın Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN720 Endokrin Sistem 2 0 0 2 6
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN722 Diseksiyon Teknikleri 2 0 0 2 6
VAN723 Kadavra Hazırlama Teknikleri 2 0 0 2 6
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 0 0 3 6
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 2 0 0 2 6
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 2 0 0 2 6
VAN728 Carnivora Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN729 Equidae Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN730 Ruminantia Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN731 Kanatlı Hayvanların Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VAN702 Anatomi Terimleri 2 0 0 2 6
VAN703 Hareket Sistemi 3 0 0 3 6
VAN704 Solunum Sistemi 3 0 0 3 6
VAN705 Sindirim Sistemi 3 0 0 3 6
VAN706 Üriner Sistem 2 0 0 2 6
VAN707 Genital Sistem 3 0 0 3 6
VAN708 Kalp ve Kan Dolaşımı 3 0 0 3 6
VAN709 Lenf Dolaşımı 2 0 0 2 6
VAN710 Merkezi Sinir Sistemi 3 0 0 3 6
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 2 0 0 2 6
VAN712 Otonom Sinir Sistemi 2 0 0 2 6
VAN713 Duyu Organları 3 0 0 3 6
VAN714 Meme Anatomisi 2 0 0 2 6
VAN715 Ayak ve Tırnak Anatomisi 2 0 0 2 6
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN717 Göğüsün Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN718 Karın ve Pelvisin Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN719 Ön ve Arka Bacağın Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN720 Endokrin Sistem 2 0 0 2 6
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 3 2 0 4 6
VAN722 Diseksiyon Teknikleri 2 0 0 2 6
VAN723 Kadavra Hazırlama Teknikleri 2 0 0 2 6
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 0 0 3 6
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 2 0 0 2 6
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 2 0 0 2 6
VAN728 Carnivora Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN729 Equidae Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN730 Ruminantia Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN731 Kanatlı Hayvanların Diseksiyonu 3 2 0 4 6
VAN732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6