Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75069 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 75062 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 75063 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 75064 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 75068 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 75065 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 75066 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 75067 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBH602 Gıda Kimyası-I 3 0 0 3 6
VBH603 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 0 0 3 6
VBH605 Gıda Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH606 Kanatlı Eti Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH607 Gıda Mevzuatı 3 0 0 3 6
VBH609 Gıda Kalite Kontrolü 2 0 0 2 6
VBH610 Kanatlı Etleri,Yumurta ve Bal Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH611 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 2 2 0 3 6
VBH612 Gıda Sanitasyonu 3 0 0 3 6
VBH613 Gıda Kontimnantları 3 0 0 3 6
VBH614 Zoonozlar 3 0 0 3 6
VBH615 Gıda Sanayiinde Kullanılan Starter Kültürler 3 0 0 3 6
VBH616 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VBH617 Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH618 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH619 İçme Sütü Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH620 Peynir Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH621 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH622 Tereyağı Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH623 Dondurma Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH624 Gıda Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VBH626 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH627 Sosis-Salam Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH628 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH629 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH630 Kanatlı Etleri Muayenesi 3 0 0 3 6
VBH631 Mezbahalarda Sanitasyon 3 0 0 3 6
VBH634 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 0 3 6
VBH635 Et Bilimi ve Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH636 Süt Sanayi Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH637 Gıda Muhafazası 3 0 0 3 6
VBH638 Su Hijyeni ve Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH639 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri ve Teknolojileri 2 2 0 3 6
VBH640 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VBH641 Süt Bilimi 3 0 0 3 6
VBH642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBH602 Gıda Kimyası-I 3 0 0 3 6
VBH603 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 0 0 3 6
VBH605 Gıda Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH606 Kanatlı Eti Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH607 Gıda Mevzuatı 3 0 0 3 6
VBH609 Gıda Kalite Kontrolü 2 0 0 2 6
VBH610 Kanatlı Etleri,Yumurta ve Bal Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH611 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 2 2 0 3 6
VBH612 Gıda Sanitasyonu 3 0 0 3 6
VBH613 Gıda Kontimnantları 3 0 0 3 6
VBH614 Zoonozlar 3 0 0 3 6
VBH615 Gıda Sanayiinde Kullanılan Starter Kültürler 3 0 0 3 6
VBH616 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 3 0 0 3 6
VBH617 Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH618 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH619 İçme Sütü Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH620 Peynir Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH621 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH622 Tereyağı Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH623 Dondurma Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH624 Gıda Toksikolojisi 3 0 0 3 6
VBH626 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH627 Sosis-Salam Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH628 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH629 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 6
VBH630 Kanatlı Etleri Muayenesi 3 0 0 3 6
VBH631 Mezbahalarda Sanitasyon 3 0 0 3 6
VBH634 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 0 3 6
VBH635 Et Bilimi ve Teknolojisi 3 0 0 3 6
VBH636 Süt Sanayi Hijyeni 3 0 0 3 6
VBH637 Gıda Muhafazası 3 0 0 3 6
VBH638 Su Hijyeni ve Muayene Metotları 2 2 0 3 6
VBH639 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri ve Teknolojileri 2 2 0 3 6
VBH640 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VBH641 Süt Bilimi 3 0 0 3 6
VBH642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6