Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Anabilim Dalı

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/
Programa Veteriner Hekim lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Program Profili

Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmek; alanın ilgilendiği konularda daha geniş bilgi ve deneyim kazanmak isteyen veteriner hekimlere katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Yüksek lisans programının süresi 2 yıldır.Yürütülmekte olan Yüksek lisans programda 5'i zorunlu 12'si seçmeli olmak üzere toplam 17 ders yer almaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

adresinden ulaşılabilecek "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasının tamamlanmasıyla mezun olunur. Programın tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Murat FINDIK /

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Atakum, SAMSUN
/
Telefon: +90 362 3121919 / 1223 - 1208
/
E-posta: mfindik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi hayvan Hastanesi içinde yer almaktadır. / Hayvan Hastanesinde "Küçük Hayvan Operasyon Salonu, Büyük Hayvan Operasyon Salonu, Ultrasonografi Ünitesi, Röntgen Ünitesi, Küçük Hayvan Polikliniği, Büyük hayvan Kliniği, Laboratuvar, Gezici Klinik Birimi, Dershane, Kütüphane ve İnternet Bağlantılı Bilgisayarlar bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67345 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
2 67350 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
3 67346 Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
4 67349 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
5 67348 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
6 67351 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
7 67347 Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy Zorunlu 3 0 0 3 0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals Zorunlu 3 0 0 3 0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy Zorunlu 3 0 0 3 0
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals Zorunlu 3 0 0 3 0
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon Zorunlu 2 0 0 2 0
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0