Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75153 Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
2 75154 Veteriner Biyokimya için temel teknikleri kullanabilecek beceridedir
3 75155 Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
4 75152 Gerek bağımsız gerekse farklı disiplinler ile ortak bilimsel çalışmalarda sorumluluk alır
5 75156 Veteriner Biyokimya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır
6 75157 Biyokimyasal bir çalışmada elde ettiği sonuçları değerlendirir, yorumlar ve bilimsel bir ortamda sözlü ve yazılı sunabilir
7 75158 Araştırma ve gözlem yetisine sahiptir, bilimsel bir konuyu araştırabilir ve sunum yaparak paylaşabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 3 0 0 3 6
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 3 0 0 3 6
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 2 2 0 3 6
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3 6
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 2 2 0 3 6
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 3 0 0 3 6
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 3 0 0 3 6
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 3 0 0 3 6
VBK614 Hücre Biyokimyası 3 0 0 3 6
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 3 0 0 3 6
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 0 4 0 2 6
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 0 4 0 2 6
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 0 4 0 2 6
VBK619 Klinik Endokrinoloji 0 4 0 2 6
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 0 4 0 2 6
VBK621 Beslenme Biyokimyası 2 0 0 2 6
VBK622 Enzimler 3 0 0 3 6
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 2 0 0 2 6
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 2 0 0 2 6
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 3 0 0 3 6
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 3 0 0 3 6
VBK629 Protein Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK630 Amino Asit Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK632 Lipid Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK633 Temel Metabolik Yollar 3 0 0 3 6
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 2 2 0 3 6
VBK635 Klinik Biyokimya 2 2 0 3 6
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 6
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 2 2 0 3 6
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 0 4 0 2 6
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 0 4 0 2 6
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 0 4 0 2 6
VBK641 Klinik Enzimoloji 0 4 0 2 6
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 0 4 0 2 6
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 2 0 0 2 6
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 2 0 0 2 6
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 3 0 0 3 6
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 3 0 0 3 6
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 3 0 0 3 6
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 2 2 0 3 6
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 2 2 0 3 6
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBK601 Biyofiziksel Kimya 3 0 0 3 6
VBK602 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK603 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK604 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK605 Lipitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK606 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 3 0 0 3 6
VBK607 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3 6
VBK608 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 2 2 0 3 6
VBK609 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3 6
VBK610 Biyokimyasl Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 2 2 0 3 6
VBK611 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 3 0 0 3 6
VBK612 Mineral Maddelerin Metabolizması 3 0 0 3 6
VBk613 Amino Asitlerin Yıkımlanması 3 0 0 3 6
VBK614 Hücre Biyokimyası 3 0 0 3 6
VBK615 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 3 0 0 3 6
VBK616 Rutin Biyokimya Testleri 0 4 0 2 6
VBK617 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 0 4 0 2 6
VBK618 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 0 4 0 2 6
VBK619 Klinik Endokrinoloji 0 4 0 2 6
VBK620 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 0 4 0 2 6
VBK621 Beslenme Biyokimyası 2 0 0 2 6
VBK622 Enzimler 3 0 0 3 6
VBK623 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 2 0 0 2 6
VBK624 Lipoproteinler ve Klinik Önemi 2 0 0 2 6
VBK625 Nükleik Asitlerin Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK626 Biyokimyasal Analizlerde Örnek-Metod Seçimi ve Laboratuvar Ayarlanması 3 0 0 3 6
VBK627 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK628 Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı 3 0 0 3 6
VBK629 Protein Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK630 Amino Asit Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK631 Karbonhidrat Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK632 Lipid Metabolizması 3 0 0 3 6
VBK633 Temel Metabolik Yollar 3 0 0 3 6
VBK634 Anorganik Madde Metabolizması 2 2 0 3 6
VBK635 Klinik Biyokimya 2 2 0 3 6
VBK636 Hormonların Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 6
VBK637 Çeşitli Hastalıklarda Spesifik Biyokimyasal Testler 2 2 0 3 6
VBK638 Karaciğer Fonksiyon Testleri 0 4 0 2 6
VBK639 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 0 4 0 2 6
VBK640 Böbrek Fonksiyon Testleri 0 4 0 2 6
VBK641 Klinik Enzimoloji 0 4 0 2 6
VBK642 Metabolik Hastalikların Teşhisinde Kullanılan Testler 0 4 0 2 6
VBK643 Enerji ve Biyolojik Oksidasyon 2 0 0 2 6
VBK644 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 2 0 0 2 6
VBK645 Laboratuar Hayvanlarınınbiyokimyası 3 0 0 3 6
VBK646 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3 6
VBK647 Organlararası Metabolik İlişkiler 3 0 0 3 6
VBK648 Doku ve Organ Kimyası 3 0 0 3 6
VBK649 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 2 2 0 3 6
VBK650 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 2 2 0 3 6
VBK651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0