Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75303 Coğrafya lisans bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirmek ve derinleştirmek.
2 75304 Bilimsel araştırma yoluyla coğrafi bilgiye ulaşabilmek, yorumlamak ve uygulayabilmek.
3 75305 Bilimsel yöntemlerle sınırlı ya da eksik coğrafi bilgiyi geliştirebilmek ve kullanabilmek.
4 75306 Coğrafyayla ilgili bir problemi araştırarak mekâna uygun çözümler geliştirebilmek.
5 75307 Coğrafyayla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bağlamda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak.
6 75308 Araştırma yoluyla elde ettiği coğrafi bilgiyi yorumlamak ve etik değerleri gözeterek yazılı, sözlü ve görsel olarak başkalarına aktarabilmek.
7 75309 Coğrafyayla ilgili konularda yeni politika ve uygulama planları geliştirebilmek.
8 75310 Coğrafyayla ilgili yeterli bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak ve bunları etkin bir biçimde kullanabilmek.
9 76371 Coğrafya ile ilgili kuramsal bilgileri analiz eder.
10 76372 Karar alma ve kararı uygulama becerisine sahiptir.
11 76303 Coğrafya ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlar ve yayınlar.
12 76380 Mesleki kariyerinde lisansüstü bilgiye sahip olur ve doktoraya geçiş hakkı temel bilgi sahibi olur.
13 76373 Coğrafya ile ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
14 76374 Coğrafya ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
15 76375 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
16 76376 Coğrafya ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
17 76377 Coğrafyanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
18 76378 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
19 76379 Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ601. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ602. Coğrafyada Bilimsel Metin İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 3 0 0 3 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 3 0 0 3 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 3 0 0 3 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 3 0 0 3 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 3 0 0 3 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 3 0 0 3 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 3 0 0 3 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3 7.5
COĞ626 Jeomorfolojik Harita Analizleri 3 0 0 3 7.5
COĞ627 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ603 Yapısal Jeomorfoloji ve Türkiye'den Örnekler 3 0 0 3 7.5
COĞ604 Kuvaterner Jeomorfolojisi 3 0 0 3 7.5
COĞ605 Uygulamalı Klimatoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ606 Klimatik Jeomorfoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ607 Türkiye'de Arazi Kullanımı 3 0 0 3 7.5
COĞ608 Şehirleşme ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ609 Türkiye'nin Toprakları ve Korunması 3 0 0 3 7.5
COĞ610 Kuraklık ve Türkiye'nin Kurak Bölgeleri 3 0 0 3 7.5
COĞ611 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 1 0 3 7.5
COĞ612 Avrupa'da Göç 3 0 0 3 7.5
COĞ613 Türkiye'de Karst Topoğrafyası Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
COĞ614 Harita Bilgisi 3 0 0 3 7.5
COĞ615 Türkiye'de Çevre Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ616 Türkiye Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
COĞ617 Türkiye'de İç ve Dış Göçler 3 0 0 3 7.5
COĞ618 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ619 Turizm ve Kalkınma 3 0 0 3 7.5
COĞ620 Türkiye'de Sanayi ve Kuruluş Yeri Şartları 3 0 0 3 7.5
COĞ621 Türkiye'nin Akarsu Havzaları ve Sorunları 3 0 0 3 7.5
COĞ622 Türkiye ve Dünya Gölleri 3 0 0 3 7.5
COĞ623 Türkiye Ekoloji Kuşakları 3 0 0 3 7.5
COĞ624 Tarımsal Klimatoloji 3 0 0 3 7.5
COĞ625 Şehir İçi Arazi Kullanımı ve Planlaması 3 0 0 3 7.5