Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST714 İslam Tarihinde Sosyal Hayat Zorunlu 3 0 0 3 6
İST718 Türk ve İslam Şehirciliği Zorunlu 2 0 0 2 6
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST714 İslam Tarihinde Sosyal Hayat Zorunlu 3 0 0 3 6
İST718 Türk ve İslam Şehirciliği Zorunlu 2 0 0 2 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri Zorunlu 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST701 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 3 0 0 3 6
İST702 İslam Askeri Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST703 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2 6
İST704 İslam İdarî Teşkilâtı 3 0 0 3 6
İST705 İslam'da Vakıf 2 0 0 2 6
İST706 Çağdaş İslam Devletleri 3 0 0 3 6
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 3 0 0 3 6
İST708 İslam'da Savaş ve Barış 3 0 0 3 6
İST709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 2 0 0 2 6
İST710 Tarih Felsefesi 2 0 0 2 6
İST711 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST712 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST713 İslam Güvenlik Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST715 İslam Adliye Teşkilatı 2 0 0 2 6
İST716 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 3 0 0 3 6
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 3 0 0 3 6
İST719 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 3 0 0 3 6
İST720 İslam Estetiği 3 0 0 3 6
İST721 Yazı Sanatı 2 0 0 2 6
İST722 Türk İslam Süsleme Sanatları 3 0 0 3 6
İST724 Türk Musikisi Terminolojisi 3 0 0 3 6
İST725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 2 0 0 2 6
İST726 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 3 0 0 3 6
İST727 Türk Din Musikisi Form Analizi 3 0 0 3 6
İST728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 2 0 0 2 6
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 0 3 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3 6
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST701 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 3 0 0 3 6
İST702 İslam Askeri Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST703 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2 6
İST704 İslam İdarî Teşkilâtı 3 0 0 3 6
İST705 İslam'da Vakıf 2 0 0 2 6
İST706 Çağdaş İslam Devletleri 3 0 0 3 6
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 3 0 0 3 6
İST708 İslam'da Savaş ve Barış 3 0 0 3 6
İST709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 2 0 0 2 6
İST710 Tarih Felsefesi 2 0 0 2 6
İST711 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST712 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 3 0 0 3 6
İST713 İslam Güvenlik Teşkilatı 3 0 0 3 6
İST715 İslam Adliye Teşkilatı 2 0 0 2 6
İST716 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 3 0 0 3 6
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 3 0 0 3 6
İST719 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 3 0 0 3 6
İST720 İslam Estetiği 3 0 0 3 6
İST721 Yazı Sanatı 2 0 0 2 6
İST722 Türk İslam Süsleme Sanatları 3 0 0 3 6
İST724 Türk Musikisi Terminolojisi 3 0 0 3 6
İST725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 2 0 0 2 6
İST726 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 3 0 0 3 6
İST727 Türk Din Musikisi Form Analizi 3 0 0 3 6
İST728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 2 0 0 2 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 2 0 0 2 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 3 0 0 3 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 3 0 0 3 6
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 0 3 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3 6
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 3 0 0 3 6