Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KAP613 Feminist Teoriler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KAP613 Feminist Teoriler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
KAP625. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
0 Seminer 0 0 0 0 7.5
000 Tez Çalışması 0 0 0 0 7.5
KAP602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP604 Bilim Tarihi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 0 3 7.5
KAP611 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 3 0 0 3 7.5
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 3 0 0 3 7.5
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 3 0 0 3 7.5
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 3 0 0 3 7.5
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 3 0 0 3 7.5
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 3 0 0 3 7.5
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP622 Kadın ve Sağlık 3 0 0 3 7.5
KAP623 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme 3 0 0 3 7.5
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 3 0 0 3 7.5
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
KAP628 Kalkınma ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 3 0 0 3 7.5
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 3 0 0 3 7.5
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 3 0 0 3 7.5
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
0 Seminer 0 0 0 0 7.5
000 Tez Çalışması 0 0 0 0 7.5
KAP602 Dünya Dinlerinde Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP603 Çağdaş İslam Algıları ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP604 Bilim Tarihi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP605 Aile İçi Şiddet ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP606 Kadın ve Aile Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP607 Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 7.5
KAP608 Kadın Araştırmalarında Temel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
KAP609 Kadın ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 7.5
KAP610 Kadın, Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet 3 0 0 3 7.5
KAP611 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3 7.5
KAP612 Cinsiyetçi Akıl 3 0 0 3 7.5
KAP614 Edebiyat ve Kadın I (Kadın Yazarlar) 3 0 0 3 7.5
KAP615 Edebiyat ve Kadın II (Kadın İmgeleri) 3 0 0 3 7.5
KAP616 Kadın ve Sosyal Politika 3 0 0 3 7.5
KAP617 Özel Eğitim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP618 Kadın, Çocuk ve Suç 3 0 0 3 7.5
KAP619 Psikoloji, Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 3 0 0 3 7.5
KAP620 Medya İletişim ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP621 Türk Kültüründe Kadın ve Aile 3 0 0 3 7.5
KAP622 Kadın ve Sağlık 3 0 0 3 7.5
KAP623 Kadın Liderliği Eğitimi ve Projelendirme 3 0 0 3 7.5
KAP624 Yazında Kadın ve Aile Olgusunun Yansımaları 3 0 0 3 7.5
KAP626 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
KAP627 İleri İletişim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
KAP628 Kalkınma ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP629 Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın 3 0 0 3 7.5
KAP630 Eğitimde Kadın Liderliği 3 0 0 3 7.5
KAP631 Sinemada Kadın Temsilleri 3 0 0 3 7.5
KAP632 Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik İnşası 3 0 0 3 7.5
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 3 0 0 3 7.5