Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75602 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 75605 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 75607 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 75619 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 75620 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 75617 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 75616 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 75610 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 75603 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 75600 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 75598 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 75601 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 75599 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 75618 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 75615 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 75613 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 75614 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 75612 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 75611 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 75609 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 75608 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 75606 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 75604 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RPD601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 3 0 3 7.5
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 1 3 0 3 7.5
RPD604 Bireysel Psikolojik Danışma Uyg.Rpd604 1 2 0 2 7.5
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 1 3 0 3 7.5
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 1 3 0 3 7.5
RPD606 Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 2 0 0 2 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji Rpd607 2 0 0 2 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 1 2 0 2 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 1 2 0 2 7.5
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD611 Özel Eğt. ve Rehabilitasyon Hiz.Psi.Dan. 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
RPD601 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 0 3 7.5
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 3 0 3 7.5
RPD603 Temel Psikolojik Danışma Teknik ve Becerileri 3 0 0 3 7.5
RPD603 Temel Psik. Dan. Tekn. ve Becerileri 1 3 0 3 7.5
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 1 3 0 3 7.5
RPD605 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 1 3 0 3 7.5
RPD606 Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 2 0 0 2 7.5
RPD606 Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 3 0 0 3 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji Rpd607 2 0 0 2 7.5
RPD607 Patolojik Psikoloji 3 0 0 3 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 1 2 0 2 7.5
RPD608 Grup Rehberliği 3 0 0 3 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 1 2 0 2 7.5
RPD609 Psikolojik Danışma Etiği 3 0 0 3 7.5
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD611 Özel Eğt. ve Rehabilitasyon Hiz.Psi.Dan. 3 0 0 3 7.5
RPD612 Akılcı Duygusal Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Evlilik ve Aile Terapisi 1 3 0 3 7.5
RPD616 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi. Dan. Uy. 1 3 0 3 7.5
RPD618 Akılcı Duygusal Davranışcı Yaklaşıma Dayalı Evlilik ve Aile Terapisi 1 3 0 3 6