Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75666 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 75667 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 75668 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 75669 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 75670 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 75671 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 75672 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 75675 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
9 75676 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir
10 75673 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
11 75674 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 75678 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
13 75677 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
14 75679 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
00 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 6
EBT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3 6
EBT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
EBT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3 6
EBT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
EBT608 Meslek Etiği 3 0 0 3 6
EBT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Ebt618 3 0 0 3 6
EBT619 Eğitim İstatistiği Ebt619 3 0 0 3 6
EBT620 Yönetim Felsefesi Ebt620 3 0 0 3 6
EBT632 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yön.Liderlik Ebut613 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Ebut617 3 0 0 3 6
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 6
EST610 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2 6
EST611 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 2 0 0 2 6
EST626 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3 6
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3 6
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3 6
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 2 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3 6
EBT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3 6
EBT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 6
EBT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3 6
EBT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
EBT608 Meslek Etiği 3 0 0 3 6
EBT614 Örgüt Sosyoloji 3 0 0 3 6
EBT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Ebt618 3 0 0 3 6
EBT619 Eğitim İstatistiği Ebt619 3 0 0 3 6
EBT620 Yönetim Felsefesi Ebt620 3 0 0 3 6
EBT632 Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
EBUT607 İnsan Kayn.Yönet. Ebut607 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yön.Liderlik Ebut613 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular Ebut617 3 0 0 3 6
EST608. Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3 6
EST610 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2 6
EST611 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 2 0 0 2 6
EST626 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3 6
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3 6
EYP608 Eğitim Hukuku 3 0 0 3 6
RPD602 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 1 2 0 2 6