Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68128 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir
2 68129 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir
3 68130 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir
4 68131 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisine sahiptir
5 68132 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir
6 68133 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir
7 68134 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir
8 68138 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir
9 68140 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir
10 68141 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir
11 68137 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir
12 68139 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir
13 68136 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir
14 68135 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-1 Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0
EBEU-2 Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT603 Eğitim Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT606 Eğitim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT608 Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3 6
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 6
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT615 Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT619 Eğitim İstatistiği Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT620 Yönetim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT621 Eğitim Finansmanı Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT603 Eğitim Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT606 Eğitim Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT608 Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3 0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik Zorunlu 3 0 0 3 3
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT615 Örgütsel İletişim Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT619 Eğitim İstatistiği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT620 Yönetim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT621 Eğitim Finansmanı Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 6
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri Zorunlu 3 0 0 3 0