Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVPZ614 Poultry Parasites 2 1 0 3 6
VPZ602 Helmint Hastalıkları 3 2 0 4 6
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 3 0 0 3 6
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 2 2 0 3 6
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 2 2 0 3 6
VPZ607 Genel Entomoloji 2 0 0 2 6
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VPZ609 Genel Protozoloji 2 0 0 2 6
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 2 2 0 3 6
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 2 2 0 3 6
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 2 0 0 2 6
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 2 0 0 2 6
VPZ616 Dipteralar 2 2 0 3 6
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 2 0 0 2 6
VPZ618 Parazitik Vektörler 2 0 0 2 6
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 2 0 0 2 6
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVPZ614 Poultry Parasites 2 1 0 3 6
VPZ602 Helmint Hastalıkları 3 2 0 4 6
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 3 0 0 3 6
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 2 2 0 3 6
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 2 2 0 3 6
VPZ607 Genel Entomoloji 2 0 0 2 6
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VPZ609 Genel Protozoloji 2 0 0 2 6
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 2 2 0 3 6
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 2 2 0 3 6
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 2 0 0 2 6
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 2 0 0 2 6
VPZ616 Dipteralar 2 2 0 3 6
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 2 0 0 2 6
VPZ618 Parazitik Vektörler 2 0 0 2 6
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 2 0 0 2 6
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 2 0 0 2 6