Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Dönem Projesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKY501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY506 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY507 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY508 Sağlık Kurumlarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY510 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY511 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY513 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY515 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY521 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY523 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 5
SKY524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I Zorunlu 1 6 0 4 6
SKY526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II Zorunlu 1 6 0 4 6
SKY527 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKY501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY506 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY507 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY508 Sağlık Kurumlarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY510 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY511 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY513 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY515 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY521 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY523 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 5
SKY524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I Zorunlu 1 6 0 4 6
SKY526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II Zorunlu 1 6 0 4 6
SKY527 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 0