Program Tanımları

Kuruluş

Mimarlık Fakültesi kuruluş kararnamesi: 01.02.2010 (Mimarlık - İç Mimarlık - Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile)

Bu programda sadece 667 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından, Fakültemize yerleştirilen özel öğrenciler eğitimlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

İÇ MİMAR

Kabul ve Kayıt Koşulları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yeni öğrenci alınmayacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Dört yıllık eğitim süresince içmimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle içmimarlık programını desteklemektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İçmimarlık Bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, yaratıcı konumda, projelendirme, uygulama ve sunum aşamalarında çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, Yabancı Dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı derslerde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket ve prototip uygulamaları, araştırma ödevi, sunum ve yarıyıl sonu eskiz sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğretim Üyesi Alper BODUR
İç Mimarlık Bölüm Başkanı

alper.bodur@omu.edu.tr
boduralper@yandex.com

Tel: 0 362 312 19 19 / 4768

Bölüm Olanakları

İçmimarlık Bölümü programı kapsamında kuramsal ve uygulamalı eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma, bilimsel organizasyon, kültürel ve sosyal sorumluluk faaliyetleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69937 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
2 69938 Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
3 69939 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
4 69940 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
5 69941 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
6 69942 Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
7 69943 Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
8 69944 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
9 69945 Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
10 69946 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
11 69947 Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
12 69948 Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
13 69949 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
14 69950 Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.
15 69952 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
16 69951 Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
17 69953 Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma becerisi kazanır.
18 69979 Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
19 69980 İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
20 69981 Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
21 69982 İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
22 69983 Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
23 69984 Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
24 69985 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
25 69988 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
26 69991 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
27 69995 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
28 69986 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
29 69989 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
30 69992 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
31 69996 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
32 69987 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
33 69990 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
34 69993 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
35 69994 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM113 Anlatım Teknikleri I Zorunlu 2 4 0 4 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM115 İç Mimarlık Kavramları Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM191 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM114 Anlatım Teknikleri II Zorunlu 2 4 0 4 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM108 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
ICM192 Tasarıma Gİriş Zorunlu 2 6 0 5 0
ENF101, Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM223 Bilgisayar Ortamında Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM291 İç Mimari Tasarım I Zorunlu 2 6 0 5 0
ICM225 İnsan ve Çevre Zorunlu 2 2 0 3 0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM205 Strüktür Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM207 Tasarım Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM221 Yapı Bilgisi I Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM292 İç Mimari Tasarım II Zorunlu 2 6 0 5 0
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
ICM226 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 0
ICMSEÇ-02 Seçm.Ders.-2 SDG 0 0 0 0 0
ICM200 Staj 1 Zorunlu 0 0 0 0 0
ICM222 Yapı Bilgisi II Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM204 Yapı Malzemesi Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM317 Detay Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM391 İç Mimari Tasarım III Zorunlu 2 6 0 5 0
ICMSEÇ-03 Seçm.Ders.-3 SDG 0 0 0 0 0
ICM319 Yapı Donatım ve Aydınlatma Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM392 İç Mimari Tasarım IV Zorunlu 2 6 0 5 0
ICM308 Rölöve-Restorasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
ICMSEÇ-04 Seçm.Ders.-4 SDG 0 0 0 0 0
ICM300 Staj 2 Zorunlu 0 0 0 0 0
ICM320 Yapı Donatım ve Akustik Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM491 İç Mimari Tasarım V Zorunlu 2 6 0 5 0
ICM421 İç Mİmarlıkta Ekolojik Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 0
ICMSEÇ-05 Seçm.Ders.-5 SDG 0 0 0 0 0
ICM405 Yapım Maliyeti Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM492 Bitirme Projesi Zorunlu 2 4 0 4 12
ICM404 Mesleki İş Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
ICMSEÇ-06 Seçm.Ders.-6 SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS401 Sanat ve Çevre Zorunlu 2 0 0 2 0
GSS409 Yaratıcılık Zorunlu 2 0 0 2 0
ICM212 Tasarım ve Psikoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM214 Tasarımcılar İçin Fotoğraf Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM218 İleri Boyama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM228 Eskiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM230 Perspektif Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM232 Uygulamada Kamusal Mekan Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM210 Maket Yapım Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM212 Gözleme Dayalı Serbest El Çizimi Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM214 Çevre Davranış Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM309 Mutfak Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM311 Kent Mobilyası Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM313 Mimari Akustik ve Yangın Güvenliği Zorunlu 2 2 0 3 5
ICM315 Mobilya Tarihi ve Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM315 Mimaride Aydınlatma Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM323 Kültür ve Mimarlık Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM325 Mekan Analizi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM329 Konutlarda İç Mekan Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM310 Ergonomi Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM312 Sinema ve Mekan Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM314 Bilgisayar Destekli Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM316 İç Mekanda Seramik Malzeme Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM216 Mimaride Çevre Denetimi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM308 Mimaride Sosyal Boyutlar Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM316 Mimarlıkta Malzeme Seçimi ve Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM411 Mekan Tasarımında Renk Zorunlu 2 2 0 3 3
ICM413 Engelliler İçin Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM415 İç Mimarlıkta Etkili Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM409 Karadeniz Mimarisi ve Gelişimi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM411 Bina Akustiği ve Gürültü Kontrölü Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM415 Dijital Sanat Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM425 Binalarda Yangın Güvenliği Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM433 Eğitim Yapıları Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSS414 Seramik-Cam Atelye Zorunlu 2 2 0 3 0
GSS415 Sanat ve Tasarımda Aktüalite Zorunlu 2 0 0 2 0
ICM406 Portfolyo Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 7
ICM408 Medya ve Mekan Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM410 Mimari Animasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM412 Fuar Standı Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
ICM416 Fuar ve Sergi Alanları Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM406 Mimari Portfolyo Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM424 Konut Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti Zorunlu 2 2 0 3 3
MIM430 Koruma ve Yeniden Kullanım Zorunlu 2 2 0 3 0