Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü medya alanına nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gazetecilik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Mezunu olmak ve LYS’den gerekli puanı almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Gazetecilik lisans programının amacı; basın sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktır. Bölüm dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Gazetecilik mesleğinde entelektüel bir arka plana ihtiyaç vardır ve bu bağlamda sosyoloji, siyaset ve felsefe gibi yakın disiplinlerden yararlanılmaktadır. Kitle iletişim kuramları, gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri ve etik değerler temel dersler olarak yer almaktadır. Kuramsal derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik haber yazım, sayfa düzeni, araştırmacı gazetecilik gibi dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gazetecilik Bölümü'nden lisans diplomasıyla mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal basında, haber ajanslarında gazeteci olarak görev yapmakta, çalıştıkları yayın organlarında kısa sürede üst yönetim kadrolarına yükselebilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının basın birimlerinde de görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 156 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Mustafa Güneşdoğdu Kampüsü/Çarşamba e-posta: onur.bekiroglu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Gazetecilik Bölümünde 3 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Uygulamalı atölyelerin oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
GZT101 İletişim Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT103 Temel Gazetecilik Zorunlu 3 0 0 3 5
GZT105 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT107 Siyaset Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 4
GZT109 Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 1 0 3 3
GZT111 Yazım ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GZT102 Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 2 1 0 3 5
GZT104 Medya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
GZT106 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 5
GZT108 İletişim ve Medya Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 5
GZT110 Siyasi Tarih Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GZT201 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri Zorunlu 2 1 0 3 5
GZT203 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 4
GZT205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
GZT207 Türkiye Siyasi Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT209 Basın Fotoğrafçılığı Zorunlu 2 1 0 3 4
GZT211 Kitle İletişim Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 4
GZT215 Haberde Yeniden Yazım ve Redaksiyon Zorunlu 1 1 0 2 3
GZTS-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GZT202 İletişim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
GZT204 Gazete Yazı Türleri Zorunlu 3 0 0 3 4
GZT206 Sayfa Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 5
GZT208 Türkiye Basın Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 3
GZT210 Dijital Kurgu Zorunlu 1 2 0 2 4
GZT212 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
GZTS-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GZT301 Mesleki Yabancı Dil - I Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT303 Web Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 5
GZT305 Yeni Medya, Yeni Kimlikler Zorunlu 3 0 0 3 4
GZT307 Siyasal İletişim Zorunlu 3 0 0 3 4
GZT309 Uygulamalı Gazetecilik Zorunlu 2 1 0 3 5
GZTS-5 Seçmeli Dersler-V SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GZT302 Mesleki Yabancı Dil - II Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT304 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
GZT306 Söylem Analizi Zorunlu 2 0 0 2 3
GZT308 İnternet Gazeteciliği Zorunlu 2 1 0 3 5
GZT310 Radyo-Tv Haberciliği Zorunlu 2 1 0 3 5
GZT312 Kamuoyu ve Medya Zorunlu 2 0 0 2 2
GZT314 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 2 1 0 3 3
GZTS-6 Seçmeli Dersler-VI SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GZT401 Mesleki Yabancı Dil - III Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT403 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar Zorunlu 2 0 0 2 3
GZT405 Toplumsal Sorumluluk Projesi Zorunlu 1 2 0 2 3
GZT407 Haber Analizi Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT409 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2 4
GZTS-7 Seçmeli Dersler-VII SDG 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GZT402 Mesleki Yabancı Dil - IV Zorunlu 2 0 0 2 4
GZT404 Medya Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
GZT406 Mezuniyet Projesi Zorunlu 0 2 0 1 8
GZT408 Veri Gazeteciliği Zorunlu 2 0 0 2 3
GZTS-8 Seçmeli Dersler-VIII SDG 0 0 0 0 12
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GZT221 Yerel Basın 2 0 0 2 4
GZT223 Osmanlıca 2 0 0 2 4
GZT225 Yönetim Sanatı ve Liderlik 2 0 0 2 4
GZT227 Kişilerarası İletişim 2 0 0 2 4
GZT229 Klavye Teknikleri 1 2 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GZT222 Baskı Teknolojisi 2 0 0 2 4
GZT224 Dijital Fotoğrafçılık 1 2 0 2 4
GZT226 Fonetik ve Diksiyon 1 2 0 2 4
GZT228 Ajans Haberciliği 2 0 0 2 4
GZT230 Metin Yazarlığı 2 0 0 2 4
İFS202 Grafik Tasarım Uygulamaları 2 1 0 3 4
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GZT321 Dergi Tasarımı ve Yayıncılığı 1 2 0 2 4
GZT323 Spor ve Magazin Haberciliği 2 0 0 2 4
GZT325 Reklam Fotoğrafçılığı 1 2 0 2 4
GZT327 Medya ve Diplomasi 2 0 0 2 4
GZT329 Anlatı Türleri ve İncelemeleri 2 0 0 2 4
İFS301 Transmedya Anlatım ve Öykü Geliştirme 2 1 0 3 4
İFS303 Medya Planlama 2 1 0 3 4
İFS307 Kamera ve Aydınlatma Teknikleri 2 1 0 3 4
İFS309 Kurgu Kuram ve Uygulamaları 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GZT322 Savaş Muhabirliği 2 0 0 2 4
GZT324 Uluslararası Basın Yayın Sistemleri 2 0 0 2 4
GZT326 Web Tasarım Uygulamaları 1 2 0 2 4
İFS302 Sosyal Medya Analitikleri ve Uygulamaları 2 1 0 3 4
İFS306 Reklam Yazarlığı 2 1 0 3 4
İFS308 Radyo Programcılığı 2 1 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GZT421 AB Medya Politikaları 2 0 0 2 4
GZT425 Mobil Gazetecilik 1 2 0 2 4
GZT429 Medyada Gerçekliğin Temsili 2 0 0 2 4
GZT431 Medya İşletmeciliği 2 0 0 2 4
GZT433 Gazetecilikte Girişimcilik I 2 0 0 2 4
İFS403 Dijital Reklamcılık 2 1 0 3 4
İFS405 Oyun Tasarlama ve Geliştirme 2 1 0 3 4
İFS407 Kısa Film Yapımı ve Yönetimi 2 1 0 3 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GZT422 Basının Güncel Sorunları 2 0 0 2 4
GZT424 Yurttaş Gazeteciliği 2 0 0 2 4
GZT426 Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 0 2 4
GZT428 Medyada Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2 4
GZT430 Popüler Kültür ve Medya 2 0 0 2 4
GZT432 Medya ve Çocuk 2 0 0 2 4
GZT434 Kültürlerarası İletişim 2 0 0 2 4
GZT436 Gazetecilikte Girişimcilik II 2 0 0 2 4
GZT438 Göstergebilim 2 0 0 2 4
GZT442 Drone Haberciliği 2 2 0 3 4
İFS404 Halkla İlişkilerde Kampanya Yönetimi 2 1 0 3 4
İFS406 Karakter Geliştirme Teknolojileri ve Drama 2 1 0 3 4
İFS408 TV'de Program Yapımı 2 1 0 3 4
ISG438 İşaret Dili 2 0 0 2 4