Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün teklifi ve 19.01.2011 tarihli Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinden ayrılarak Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümüne bağlı Otomotiv Teknolojisi programı eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara OTOMOTİV TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır. Bu haktan yararlanabilecek adayların kendi alanları ile ilgili Yükseköğretim programlarının listesi ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Otomotiv Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, ilgili endüstriyel işletmelerin tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir. Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Otomotiv programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; •Motor tamirhanelerinde, •Motorlu araçlar teknik servislerinde, •Oto-elektrik teknik servislerinde, •Motor ve araç üretimi yapan fabrikalarda, •Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavından başarılı oldukları takdirde; •Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği •Otomotiv Tasarım ve İmalat •Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği •Otomotiv Teknolojisi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği •Makine Mühendisliği •Otomotiv Mühendisliği •Uçak Gövde – Motor •Uçak Gövde - Motor Bakım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN Tel: 0362 260 51 70 Faks: 0362 260 51 69 E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Engin ÖZBAŞ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 1 Yrd. Doç. Dr. ve 2 Öğr. Gör. bulunmaktadır. Bölümün kullanımında olan Otomotiv Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76114 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
2 76127 Matematik, Fen ve Mühendislik bilimlerini Otomotiv Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan seviyede bilme ve mesleki bir problemin çözümünde veya karşılaşılan bir durum karşısında bilimsel bir yaklaşım geliştirebilmek için bu bilgileri kullanabilme yetkinliği.
3 76115 Temel bilgisayar becerileri, internet ve bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
4 76116 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
5 76117 Bilgisayar ortamında mesleki çalışmaların gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini tasarlar ve yorumlar.
6 76118 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
7 76119 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
8 76120 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile küresel ısınma ve yaşanılan çevrenin korunması konularında gerekli bilince sahip olur. İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım gibi insan hayatını yakından ilgilendiren konuları öğrenir.
9 76121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir.
10 76122 Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
11 76123 Sayısal ve analitik düşünme yeteneği geliştirme, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
12 76124 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilir. İşletmelerde mesleği ile ilgili iş hayatında araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar, başarılı ve girişimci bir ruha sahip olur.
13 76125 Temel otomotiv bilgileri, malzeme bilgisi, otomotiv teknolojilerinde temel prensipler, otomotivde konfor, emisyon kontrol sistemleri, ısıtma ve soğutma, termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
14 76126 Otomotiv teknolojisinde kullanılan ölçme ve kontrol terminolojisi, ölçme yöntemleri, ölçüm araçlarının çeşitleri ve kullanım amaçlarını öğrenir. Endüstriyel amaçlı olarak kullanılan ölçme araçlarının gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
OTV101 Fizik Zorunlu 3 0 0 3 3
OTV105 Motor Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 4
OTV109 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 2
OTV115 Mesleki Matematik-I Zorunlu 1 2 0 2 8
OTV117 Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 4
OTVSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
OTV104 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
OTV112 Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 4
OTV114 Otomotiv Elektriği Zorunlu 1 2 0 2 5
OTV116 Mesleki Matematik-II Zorunlu 1 2 0 2 6
OTVSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 9
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OTVSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 30
OTVSeç-V Seçmeli Dersler-5 SDG 0 0 0 1 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OTV206 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 2
OTV208 Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
OTV210 Isıtma ve Soğutma Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
OTV230 Emisyon Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
OTV232 Taşıtlar Mekaniği Zorunlu 1 2 0 2 4
OTV234 Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 4
OTV236 Otomotiv Elektroniği Zorunlu 1 2 0 2 3
OTV242 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 5
OTVSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV113 İlk Yardım 2 0 0 2 3
OTV119 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV110 Meslek Resimi 1 2 0 2 3
OTV118 Çevre Koruma 2 0 0 2 2
OTV122 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 4
OTV124 Girişimcilik ve Yenilikçilik-I 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTV213 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 4
OTV221 İletişim 2 0 0 2 2
OTV227 Bilgisayar Destekli Çizim 1 2 0 2 3
OTV231 Hareket Kontrol Sistemleri 2 2 0 3 4
OTV233 Güç Aktarma Organları 2 2 0 3 4
OTV235 Makine Elemanları 2 0 0 2 2
OTV239 Termodinamik 2 0 0 2 2
OTV241 Motor Test ve Ayarları 2 2 0 3 4
OTV243 İşletme Yönetimi-I 2 0 0 2 4
OTV247 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
OTV223 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
OTV225 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BDN204 Beden Eğitim-II 2 0 0 2 2
OTV240 Meslek Etiği 2 0 0 2 2
OTV244 Kalite Yöntem Sistemleri 2 0 0 2 3
OTV246 Konfor Sistemleri 1 2 0 2 3
OTV248 İşletme Yönetimi-II 1 2 0 2 5
OTV250 Girişimcilik ve Yenilikçilik-II 2 0 0 2 3