Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 7.5
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
OFMF609 Kuantum Mekaniği Zorunlu 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
OFMF612 Fizik Eğitiminde Güncel Konular Zorunlu 2 0 0 2 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMF601 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
OFMF602 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
OFMF603 Kristal Simetrileri I 4 0 0 4 7.5
OFMF604 Kristal Simetrileri II 4 0 0 4 7.5
OFMF605 Fizik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım ve Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
OFMF606 Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 2 0 0 2 7.5
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 3 0 0 3 7.5
OFMF608 Fizik Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
OFMF610 Nükleer Fizikte Seçme Konular 4 0 0 4 7.5
OFMF611 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 2 0 0 2 7.5
OFMF613 Moleküler Hesaplama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
OFMF614 Deneysel ve Teorik Spektroskopik Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMF601 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 0
OFMF602 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 0
OFMF603 Kristal Simetrileri I 4 0 0 4 0
OFMF604 Kristal Simetrileri II 4 0 0 4 0
OFMF605 Fizik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım ve Uygulamalar 3 0 0 3 0
OFMF606 Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 2 0 0 2 0
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 3 0 0 3 0
OFMF608 Fizik Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları 3 0 0 3 0
OFMF610 Nükleer Fizikte Seçme Konular 4 0 0 4 0
OFMF611 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 2 0 0 2 0
OFMF613 Moleküler Hesaplama Yöntemleri 3 0 0 3 0
OFMF614 Deneysel ve Teorik Spektroskopik Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 0