Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76510 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 76511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 76512 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 76516 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 76513 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 76514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 76515 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 2 2 0 3 6
VCR603 Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 2 2 0 3 6
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 2 0 0 2 6
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 2 2 0 3 6
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 2 0 0 2 6
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 2 0 0 2 6
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 2 2 0 3 6
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 2 2 0 3 6
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 3 0 0 3 6
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 2 0 0 2 6
VCR621 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 2 0 0 2 6
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 3 0 0 3 6
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 2 2 0 3 6
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 2 2 0 3 6
VCR632 Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 2 2 0 3 6
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 3 0 0 3 6
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 2 0 0 2 6
VCR639 Atlarda Kastrasyon 2 0 0 2 6
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 3 0 0 3 6
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 2 1 0 3 6
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 2 1 0 3 6
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 2 1 0 3 6
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 3 0 0 3 6
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 3 0 0 3 6
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 2 2 0 3 6
VCR603 Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 2 2 0 3 6
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 2 0 0 2 6
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 2 0 0 2 6
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 2 2 0 3 6
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 2 2 0 3 6
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 2 0 0 2 6
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 2 0 0 2 6
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 2 2 0 3 6
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 2 2 0 3 6
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 3 0 0 3 6
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 2 0 0 2 6
VCR621 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 2 0 0 2 6
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 2 0 0 2 6
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 3 0 0 3 6
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 2 2 0 3 6
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 2 0 0 2 6
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 2 2 0 3 6
VCR632 Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 2 2 0 3 6
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 2 2 0 3 6
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 3 0 0 3 6
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 2 0 0 2 6
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 2 0 0 2 6
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 2 0 0 2 6
VCR639 Atlarda Kastrasyon 2 0 0 2 6
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 3 0 0 3 6
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 2 1 0 3 6
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 2 1 0 3 6
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 2 1 0 3 6
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 3 0 0 3 6
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 3 0 0 3 6
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6