Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT103 Kentsel Planlamaya Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT111 Matematik-I Zorunlu 3 0 0 3 0
MIM103 Mimari Anlatım Teknikleri-I Zorunlu 2 4 0 4 0
MIM101 Temel Tasar Zorunlu 2 8 0 6 0
KENT105 Topoğrafya ve Harita Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT102 Kent Planlama I Zorunlu 2 6 0 5 0
KENT104 Kent Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
MAT112 Matematik-II Zorunlu 3 0 0 3 0
KENT106 Tasarım ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ENF.101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
KENT108 Temel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT201 Kent Planlama II Zorunlu 2 6 0 5 0
KENT205 Kent Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT207 Kentsel Trafik Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT203 Konut Alanları Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT209 Temel İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT206 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 2 0 3 0
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT202 Kent Planlama III Zorunlu 2 6 0 5 0
KENT210 Kentsel Koruma ve Yenileme Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT204 Kentsel Tasarım İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
KENT208 Planlamada Sayısal Yöntemler Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT200 Staj I Zorunlu 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT307 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) I Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT305 İmar ve Çevre Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT301 Kent Planlama IV Zorunlu 2 6 0 5 0
KENT303 Kentsel Büyüme ve Metropoliten Planlama Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT309 Planlama Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
KENTSEC-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT308 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) II Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT304 Kent Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 0
KENT302 Kent Planlama V Zorunlu 2 6 0 5 0
KENT306 Kentsel Ulaşım Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 0
KENTSEC-2 Seçmeli Ders Grubu II SDG 0 0 0 0 0
KENT300 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 0
KENT310 Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT403 Bölge Planlama Zorunlu 3 0 0 3 0
KENT401 Kent Planlama VI Zorunlu 2 6 0 5 0
KENTSEC-3 Seçmeli Ders Grubu III SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT402 Bitirme Projesi Zorunlu 2 6 0 5 0
KENT404 Kent Planlamasında Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 2 0
KENTSEC-4 Seçmeli Ders Grubu IV SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT311 Demografik Yapı ve Kent Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT313 Mimarlık Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT315 Planlama Etiği Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM317 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM321 Kent, Kültür ve Toplum Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM331 Bina-Kentsel Mekan İlişkisi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM333 Kentsel Alan Kullanımda Ekonomik Boyutlar Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT312 Göç ve Kent Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT314 Sosyal Teori ve Kentsel Mekân Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT318 Kırsal Alan Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT320 Turizm Alanları Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT322 Kent Merkezleri ve Merkezi İş Alanı Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM328 Çevresel Psikoloji ve Mekan Algısı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT405 Kent Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT407 Kentsel Yoksulluk ve Gecekondu Sorunları Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT409 Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT411 Kıyı Alanları Planlaması ve Mevzuatı Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT413 Sanayi Alanları Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT415 Kentsel Sosyal Coğrafya Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT417 Şehircilikte Yeni Yasal Düzenlemeler Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM435 Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM437 Ütopya ve Kent Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KENT406 Kültürel Miras Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT408 Rekreasyon Alanları Planlaması ve Peyzaj Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT410 İklim Değişikliği ve Kente Etkileri Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT412 Kentlerde Risk Yönetimi ve Esneklik Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT414 Dezavantajlı Gruplar ve Yapılı Çevre Zorunlu 2 2 0 3 0
KENT416 Kentsel Mekân Çalışmalarında Öncü Düşünürler ve Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM416 Kentler ve Yaşam Kalitesi Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM418 Katılımcı Planlama ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
MIM426 Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 0