Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76800 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
2 76801 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme kabiliyetini kazanma.
3 76791 Temel bilimleri ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde kullanarak Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme
4 76792 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5 76793 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
6 76794 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
7 76798 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76797 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
9 76795 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
10 76799 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
11 76796 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HB701 İleri Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3 7.5
HB702 İleri Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
HB704 İleri Görüntü İşleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
HB706 İleri Ağ Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HB708 Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3 7.5
HB710 İleri Yapay Zeka 3 0 0 3 7.5
HB711 Veri Madenciliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HB712 İleri Makine Öğrenimi 3 0 0 3 7.5
HB713 İleri Gömülü Sistemler 3 0 0 3 7.5
HB714 İleri Veri Tabanı Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HB717 İleri Kriptoloji 3 0 0 3 7.5
HB722 Analog Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
HB723 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
HB726 İletişim Kuramı 3 0 0 3 7.5
HB732 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
HB733 Anolog Entegre Devre Tasarımı 3 0 0 3 7.5
HB735 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
HB736 Derin Öğrenme 3 0 0 3 7.5
HB737 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
HB738 Deney Tasarımı 3 0 0 3 7.5
HB739 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
HB740 Güvenilirlik, Hazır Bulunma ve Bakım Kolaylığı Analizleri 3 0 0 3 7.5
HB741 İleri Kalite Teknikleri 3 0 0 3 7.5
HB742 Kesikli Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
HB743 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 0 3 7.5
HB745 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HB701 İleri Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3 7.5
HB702 İleri Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
HB704 İleri Görüntü İşleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
HB706 İleri Ağ Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HB708 Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3 7.5
HB710 İleri Yapay Zeka 3 0 0 3 7.5
HB711 Veri Madenciliği Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HB712 İleri Makine Öğrenimi 3 0 0 3 7.5
HB713 İleri Gömülü Sistemler 3 0 0 3 7.5
HB714 İleri Veri Tabanı Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
HB717 İleri Kriptoloji 3 0 0 3 7.5
HB722 Analog Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
HB723 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
HB726 İletişim Kuramı 3 0 0 3 7.5
HB732 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
HB733 Anolog Entegre Devre Tasarımı 3 0 0 3 7.5
HB735 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
HB736 Derin Öğrenme 3 0 0 3 7.5
HB737 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
HB738 Deney Tasarımı 3 0 0 3 7.5
HB739 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 3 7.5
HB740 Güvenilirlik, Hazır Bulunma ve Bakım Kolaylığı Analizleri 3 0 0 3 7.5
HB741 İleri Kalite Teknikleri 3 0 0 3 7.5
HB742 Kesikli Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
HB743 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 0 3 7.5
HB745 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5