Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-2 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik 3 0 0 3 7.5
ABE602 Adli Biyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE603 Adli Kimya 3 0 0 3 7.5
ABE604 Adli Fizik 3 0 0 3 7.5
ABE605 Adli Tıp 3 0 0 3 7.5
ABE606 Adli Psikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE607 Olay Yeri İnceleme 2 2 0 3 7.5
ABE608 Adli Entomoloji 3 0 0 3 7.5
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi 3 0 0 3 7.5
ABE611 Adli Genetik 3 0 0 3 7.5
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi 3 0 0 3 7.5
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 3 0 0 3 7.5
ABE616 Kodlama Teorisi 3 0 0 3 7.5
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları 3 0 0 3 7.5
ABE618 Hayvan Kesim Standartları 3 0 0 3 7.5
ABE619 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 0 0 3 7.5
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 3 0 0 3 7.5
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 3 0 0 3 7.5
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3 7.5
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi 3 0 0 3 7.5
ABE626 Biyolojik Organizasyon 3 0 0 3 7.5
ABE627 Entomotoksikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE628 Adli Bilimlerde Böcek Davranışı ve Ekoloji 3 0 0 3 7.5
ABE629 Adli Mikoloji 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik 3 0 0 3 7.5
ABE602 Adli Biyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE603 Adli Kimya 3 0 0 3 7.5
ABE604 Adli Fizik 3 0 0 3 7.5
ABE605 Adli Tıp 3 0 0 3 7.5
ABE606 Adli Psikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE607 Olay Yeri İnceleme 2 2 0 3 7.5
ABE608 Adli Entomoloji 3 0 0 3 7.5
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri 3 0 0 3 7.5
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi 3 0 0 3 7.5
ABE611 Adli Genetik 3 0 0 3 7.5
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi 3 0 0 3 7.5
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 3 0 0 3 7.5
ABE616 Kodlama Teorisi 3 0 0 3 7.5
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları 3 0 0 3 7.5
ABE618 Hayvan Kesim Standartları 3 0 0 3 7.5
ABE619 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3 7.5
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 0 0 3 7.5
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 3 0 0 3 7.5
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 3 0 0 3 7.5
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3 7.5
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi 3 0 0 3 7.5
ABE626 Biyolojik Organizasyon 3 0 0 3 7.5
ABE627 Entomotoksikoloji 3 0 0 3 7.5
ABE628 Adli Bilimlerde Böcek Davranışı ve Ekoloji 3 0 0 3 7.5
ABE629 Adli Mikoloji 3 0 0 3 7.5