Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-2 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 0
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE602 Adli Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 3
ABE603 Adli Kimya Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ABE604 Adli Fizik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE605 Adli Tıp Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE606 Adli Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE607 Olay Yeri İnceleme Zorunlu 2 2 0 3 7.5
ABE608 Adli Entomoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE611 Adli Genetik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar Zorunlu 3 0 0 3 4
ABE616 Kodlama Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE618 Hayvan Kesim Standartları Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE619 Popülasyon Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE626 Biyolojik Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE627 Entomotoksikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE628 Adli Bilimlerde Böcek Davranışı ve Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE629 Adli Mikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE602 Adli Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE603 Adli Kimya Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE604 Adli Fizik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE605 Adli Tıp Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE606 Adli Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE607 Olay Yeri İnceleme Zorunlu 2 2 0 3 0
ABE608 Adli Entomoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE611 Adli Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE616 Kodlama Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE618 Hayvan Kesim Standartları Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE619 Popülasyon Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE625 Adli Kimyada Spektroskopik Teknikler ve Yapı Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE626 Biyolojik Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE627 Entomotoksikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE628 Adli Bilimlerde Böcek Davranışı ve Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ABE629 Adli Mikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0