Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70072 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70073 Öğrenme Yetkinliği
3 70074 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70075 Alana Özgü Yetkinlik

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT601 Deontoloji (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT-2 Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT602 Mesleki Etik (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT606 Bilim Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT607 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri Zorunlu 0 6 0 3 6
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma Zorunlu 4 0 0 4 6
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT621 Osmanlıcaya Giriş Zorunlu 0 6 0 3 0
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi Zorunlu 0 6 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT602 Mesleki Etik (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT606 Bilim Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT607 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri Zorunlu 0 6 0 3 0
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma Zorunlu 4 0 0 4 6
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT621 Osmanlıcaya Giriş Zorunlu 0 6 0 3 0
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi Zorunlu 0 6 0 3 0