Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 70069 Öğrenme Yetkinliği
3 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 70071 Alana Özgü Yetkinlik

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT734 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 0
VHT704 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT-2 Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT701 Deontoloji (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT702 Mesleki Etik (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT706 Bilim Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT707 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma Zorunlu 4 0 0 4 6
VHT715 Türkiye' De Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri Zorunlu 0 6 0 3 6
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT732 Osmanlıcaya Giriş Zorunlu 0 6 0 3 0
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi Zorunlu 0 6 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT701 Deontoloji (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT702 Mesleki Etik (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT706 Bilim Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT707 Tarih Metodolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma Zorunlu 4 0 0 4 6
VHT715 Türkiye' De Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) Zorunlu 2 0 0 2 6
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri Zorunlu 0 6 0 3 6
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler Zorunlu 0 4 0 2 6
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) Zorunlu 0 4 0 2 0
VHT732 Osmanlıcaya Giriş Zorunlu 0 6 0 3 0
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi Zorunlu 0 6 0 3 0