Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-1 Elective Course I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-2 Elective Course II SDG 0 0 0 0 0
ENGSDR Seminar Zorunlu 0 0 0 0 0
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGSDR Seminar Zorunlu 0 0 0 0 0
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT700 Thesıs Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT615 Polymer Characterızatıon Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT632 Bioinformatics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT700 Thesıs Zorunlu 0 0 0 0 0
ENNT701 Reverse Engineering Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT704 Coating Tribology Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT706 Nanocarbon Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy Zorunlu 3 0 0 3 8
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT714 Membrane Processes Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT716 Chemoinformatics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT717 Bionanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT722 Proteın Engıneerıng Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT723 Bioenergy And Biofuels Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT725 Advanced Immunology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT726 Environmental Bionanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT727 Advanced Cell Bıology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENNT730 Safety of Nanomaterials Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT731 Computer-Aided Drug Design Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT732 Computational Quantum Chemistry Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT601 Nanotechnology I Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT615 Polymer Characterızatıon Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT701 Reverse Engineering Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT704 Coating Tribology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT706 Nanocarbon Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy Zorunlu 3 0 0 3 8
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT714 Membrane Processes Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT716 Chemoinformatics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT717 Bionanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT722 Proteın Engıneerıng Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT723 Bioenergy And Biofuels Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT725 Advanced Immunology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT726 Environmental Bionanotechnology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT727 Advanced Cell Bıology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT730 Safety of Nanomaterials Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT731 Computer-Aided Drug Design Zorunlu 3 0 0 3 0
ENNT732 Computational Quantum Chemistry Zorunlu 3 0 0 3 7.5