Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATH701 Erişkin Acil Hasta Bakımı Zorunlu 2 4 0 4 0
ATHSEÇMELİDR. Seçmeli Dersler 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATH705 İleri Resüsitasyon Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
ATHSEÇMELİDR Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATH702 Pediatrik Acil Hasta Bakımı Zorunlu 4 4 0 6 0
ATH704 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller ve Diğer Aciller Zorunlu 3 2 0 4 0
ATH705 İleri Resüsitasyon Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
ATH706 Özel Durumlarda Resüsitasyon Zorunlu 3 2 0 4 0
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 3 6
ATH708 Sağlık Hizmetlerinde İnsan İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH710 Hemşirelerde Motivasyon ve İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 3 6
ATH712 Biyoistatistik I Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH713 Biyoistatistik II Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH714 EKG Yorumlama ve Ritim Değerlendirme Zorunlu 1 0 0 1 0
ATH716 Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH717 Çevresel Aciller ve Zehirlenmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH722 Hemşirelikte Patofizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH723 Çocuk Acilde Hemşirelik Bakımı Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATH702 Pediatrik Acil Hasta Bakımı Zorunlu 4 4 0 6 0
ATH703 İleri Travma Resüsitasyonu ve Bakımı Zorunlu 2 2 0 3 0
ATH704 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller ve Diğer Aciller Zorunlu 3 2 0 4 0
ATH706 Özel Durumlarda Resüsitasyon Zorunlu 3 2 0 4 0
ATH707 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 3 6
ATH708 Sağlık Hizmetlerinde İnsan İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH710 Hemşirelerde Motivasyon ve İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH711 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 3 6
ATH712 Biyoistatistik I Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH713 Biyoistatistik II Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH716 Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH717 Çevresel Aciller ve Zehirlenmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH722 Hemşirelikte Patofizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
ATH723 Çocuk Acilde Hemşirelik Bakımı Zorunlu 2 2 0 3 0