Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTB601 Moleküler Tıbba Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB602 Tıbbi Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB603 İleri Biyokimya Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB604 Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB605 Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Dna Hasarları ve Tamir Mekanizmaları. Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB607 Moleküler Tıpta Tanı ve Araştırma Yöntemleri. Zorunlu 3 2 0 4 0
MTB608 Moleküler Tıpta Araştırma Tasarımında Temel İlkeler Zorunlu 3 2 0 4 0
MTB609 Gen Klonlama Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB610 Tıbbi Farmakoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB611 Genel Patoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB612 Farmakogenomiks Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB613 Hücre Döngüsü ve Apoptoz Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB614 Nanobiyoteknolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB615 Mikroarray Teknolojisi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB616 Biyoinformatik Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MTB601 Moleküler Tıbba Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB602 Tıbbi Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB603 İleri Biyokimya Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB604 Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB605 Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Dna Hasarları ve Tamir Mekanizmaları. Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB607 Moleküler Tıpta Tanı ve Araştırma Yöntemleri. Zorunlu 3 2 0 4 0
MTB608 Moleküler Tıpta Araştırma Tasarımında Temel İlkeler Zorunlu 3 2 0 4 0
MTB609 Gen Klonlama Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB610 Tıbbi Farmakoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB611 Genel Patoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB612 Farmakogenomiks Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB613 Hücre Döngüsü ve Apoptoz Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB614 Nanobiyoteknolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB615 Mikroarray Teknolojisi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB616 Biyoinformatik Zorunlu 3 0 0 3 0
MTB619 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6