Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılına kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Kimya Öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdırlar. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalıdırlar.

Program Profili

Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, bilimsel okur yazar, eleştirisel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan kimya öğretmenler yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Kimya öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

öğrenciler kendi alanlarında veya kimya alanında yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı bahar ve güz yarı yılı için uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrenciler 158 kredinin (240 AKTS) başarı ile tamamlanması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ana Bilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan YAKAN Adres: OMU Eğitim Fakültesi Atakum Samsun iletişim hasany@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGTM101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
KMO101 Genel Kimya I Zorunlu 6 0 0 6 6
KMO103 Genel Kimya Lab I Zorunlu 0 3 0 2 4
TBFİZ105 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGTM102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
KMO102 Genel Kimya II Zorunlu 6 0 0 6 6
KMO104 Genel Kimya Lab II Zorunlu 0 3 0 2 4
TBFİZ106 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5
KMO201 Analitik Kimya I Zorunlu 3 2 0 4 6
KMO203 Analitik Kimya Lab. I Zorunlu 0 4 0 2 5
KMO205 Organik Kimya I Zorunlu 4 0 0 4 5
KMO207 Organik Kimya Lab. I Zorunlu 0 4 0 2 5
KMO209 Kimyacılar İçin Matematik Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM208 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
KMO202 Analitik Kimya II Zorunlu 3 2 0 4 6
KMO204 Analitik Kimya Lab. II Zorunlu 0 4 0 2 5
KMO206 Organik Kimya II Zorunlu 4 0 0 4 5
KMO208 Organik Kimya Lab. II Zorunlu 0 4 0 2 5
KMO210 Genel Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGTM309 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 4
ENF305 Anorganik Kimya I Zorunlu 4 0 0 4 5
KMO301 Fizikokimya I Zorunlu 3 2 0 4 5
KMO303 Fizikokimya Lab. I Zorunlu 0 4 0 2 4
KMO307 Enstrümental Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 4
SEÇMELİ-A1 Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 4
KMO302 Fizikokimya II Zorunlu 3 2 0 4 5
KMO304 Fizikokimya Lab. II Zorunlu 0 4 0 2 3
KMO306 Anorganik Kimya II Zorunlu 4 0 0 4 4
KMO308 Enstrümental Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 4
KMO310 Enstrümental Analiz Lab. Zorunlu 0 4 0 2 3
SEÇMELİ-A2 Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM403 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
EGTM405 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
KMO403 Kuantum Kimyasına Giriş Zorunlu 3 0 0 3 3
KMO405 Organik Reaksiyon Mekanizması Zorunlu 3 0 0 3 3
KMO409 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 5
SEÇMELİ-A3 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
EĞTM404 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 6
EGTM406 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGTM408 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
KMO402 Biyokimya II Zorunlu 4 0 0 4 4
KMO404 Biyokimya Lab. Zorunlu 0 4 0 2 4
SEÇMELİ-A4 Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMO311 Kimyada Temel Kavramlar 2 0 0 2 3
KMO313 Günlük Yaşamda Kimya 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMO314 Ortaöğretim Kimya Müfredatı 2 0 0 2 3
KMO316 Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMO411 Bilim Tarihi 2 0 0 2 3
KMO413 Kimyada Özel Konular 2 0 0 2 3
KMO415 Çekirdek Kimyası 2 0 0 2 3
KMO417 Çevre Kimyası 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMO412 Ayırma Teknikleri 2 0 0 2 3
KMO414 Besin Kimyası 2 0 0 2 3
KMO416 Elektrokimya 2 0 0 2 3
KMO418 Kimyasal Kinetik 2 0 0 2 3