Program Tanımları

Kuruluş

Biyoloji Öğretmenliği olarak İlk kuruluşumuz eski eğitim Enstitüsü ve şimdi Güzel sanatlar kampüsü olarak kullanılan yerleşkede 1982 yılında kurulmuş ve halen devam etmektedir. 2010 yılından bu yana Eğitim Fakültesinin Kurupelit Kampüsünde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programda başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji Öğretmenliği alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) dikkate alınarak kabul edilir. Kabul ve kayıt koşullarının detaylarına http://oidb.omu.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ adresinden ulaşılabilir.

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre;
1) İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.
2) Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütununda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)
3) Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Türkiye genelinde Y-DİL puan türünde ilk 500'e, Y-SÖZ puan türünden ilk 1000'e, Y-EA puan türünde ilk 2000'e, Y-SAY puan türünde ilk 3000'e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (Ek puanlı yerleştirmeler hariç) ilk 5'te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı tarafından 400 TL burs verilmektedir.
Bu özel koşul ve açıklamalar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda her yıl güncellenmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumundan almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, programın birinci sınıfında okutulan zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için dönemin başında isteğe bağlı muafiyet sınavı uygulanır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kontenjan dahilinde öğrenci alınır. 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 361 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.).

Program Profili

Biyoloji Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Alan Eğitimi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Seçmeli derslere yer verilmektedir. İlk yarıyıllarda ağırlıklı olarak alan bilgisi dersleri, sonraki yarıyıllarda ise alan eğitimi ve seçmeli dersler yer almaktadır. Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri ise tüm yarıyıllara dağıtılmış durumdadır. Uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri programın son sınıfında yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, özel öğretim kurumlarında ve KPSS den yeterli puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerimiz üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları durumunda Yüksek Lisans programına ve yüksek lisans sonrası yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programına başvurabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, dönem içi değerlendirme notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterlerine ait detaylara, aşağıdaki Müfredat başlığında ilgili ders için ayrılan alandan ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 260 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4’lük not sisteminde Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,0 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Doç.Dr. M. Handan GÜNEŞ

Adres Bilgileri: OMÜ Eğitim Fakültesi Atakum/SAMSUN

e-posta:hgunes@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Biyoloji Öğretmenliği programını bünyesinde barındıran Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesinin Kurupelit kampüsünde yer alan iki binadan birinde eğitim vermektedir. Programın bulunduğu bina, toplam 30 adet derslik, 1 adet matematik sınıfı, 3 adet seminer salonu, 1 adet 380 kişilik konferans salonu, 4 adet bilgisayar laboratuvarı, 3 adet Fen laboratuvarı, 1 adet kütüphane, 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemek salonu ve iki katta yer alan öğrenci dinlenme alanlarına sahiptir. Ayrıca Fakültemiz 1 adet kapalı basketbol/voleybol sahasına ve diğer binada yer alan 1 adet öğrenci kantinine, 150 ve 200 kişilik toplantı/konferans salonlarına sahiptir. Fakültemizin dört cephesi de orman olup, bu kısımda 12 adet kamelya ve banklardan oluşan sosyal alanlar mevcuttur. Ulaşım kampüs içinde belediye otobüsü, özel minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. Fakültemiz ayrıca kampüs içindeki Yaşam Merkezine 5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.


3 adet doçent ve 1adet araştırma görevlisi ile hizmet veren Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı her yıl ÖSYM merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul etmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77268 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 77269 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 77270 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 77271 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 77272 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 77273 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 77274 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 77275 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 77276 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 77277 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 77278 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 77279 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 77280 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 77281 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 77282 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 77283 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 77284 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 77285 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE101 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 6
BİAE103 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO101 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 8
BYO105 Sistematiğin Esasları Zorunlu 2 0 0 2 4
BYO107 Genel Biyoloji Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 3
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE102 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 6
BİAE104 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE106 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
BİAE108 Genel Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO102 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 8
BYO108 Genel Biyoloji Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 3
BYO110 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TBKİM104 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE AE SEÇMELİ (Biyoloji) SDG 2 0 0 2 24
BİAE203 Biyoloji Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
BİAE205 Zooloji I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE207 Zooloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE209 Sitoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
BİAE211 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO201 Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO203 Omurgasızlar I Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO205 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO207 Mikrobiyoloji I Zorunlu 2 0 0 2 2
BYO209 Hayvan Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO217 Sitoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO219 Omurgasızlar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO221 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO223 Mikrobiyoloji I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO-A1 Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE204 Biyolojide Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
BİAE206 Zooloji II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE208 Zooloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE210 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE212 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE214 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO202 Hayvan Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO204 Mikrobiyoloji II Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO206 Omurgasızlar II Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO208 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO210 Bitki Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BYO218 Hayvan Histolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO220 Mikrobiyoloji II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO222 Omurgasızlar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO-A2 Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM208 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE305 Biyoloji Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
BİAE307 Botanik I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE309 Botanik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE311 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
BİAE313 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
BYO301 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO303 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO305 Genetik Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO307 Biyokimya I Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO315 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO317 Hayvan Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO319 Biyokimya I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO-A3 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGTM309 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE304 Biyoloji Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 4
BİAE306 Botanik II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE308 Botanik Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE310 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE312 Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO302 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO304 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO306 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO308 Biyokimya II Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO316 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO320 Bitki Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO322 Biyokimya II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO-A4 Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 3
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE403 Biyoloji Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 4
BYO403 Omurgalılar I Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO405 İnsan Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO407 Evolüsyon Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO409 Hayvan Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO411 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 4
BYO415 Omurgalılar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
EGTM403 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 6
EGTM405 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE404 Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 2
BİAE406 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 2
BYO402 Omurgalılar II Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO404 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO412 Omurgalılar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BYO414 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 4
EĞTM404 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 8
EGTM406 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYAE001 Bilim Felsefesi ve Bilimin Doğası 2 0 0 2 4
BYAE002 Biyofizik 2 0 0 2 4
BYAE003 Biyoloji Ders Kitabı İncelemesi 2 0 0 2 4
BYAE004 Biyoloji Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
BYAE005 Biyoloji Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
BYAE006 Biyolojik Okuryazarlık 2 0 0 2 4
BYAE007 Disiplinlerarası Biyoloji Öğretimi 2 0 0 2 4
BYAE008 Embriyoloji 2 0 0 2 4
BYAE009 Evrim Teorisi 2 0 0 2 4
BYAE010 Hidrobiyoloji 2 0 0 2 4
BYAE011 Histoloji 2 0 0 2 4
BYAE012 Parazitoloji 2 0 0 2 4
BYAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
BYO211 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri 2 0 0 2 3
BYO213 Davranış Biyolojisi 2 0 0 2 3
BYO215 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2 3
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO212 İlkyardım 2 0 0 2 3
BYO214 Genel Toprak Bilimi 2 0 0 2 3
BYO216 Doğa Koruma 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO309 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
BYO311 Biyolojik Mücadele 2 0 0 2 3
BYO313 Vitaminler 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYO310 Ekonomik ve Tıbbi Bitkiler 2 0 0 2 3
BYO312 Biyolojide Temel Kavramlar 2 0 0 2 3
BYO314 Biyoteknoloji 2 0 0 2 3