Program Tanımları

Kuruluş

Bölüm 1982 yılında kurulmuş ve 1998 yılına kadar öğrenci kabul etmiştir. Altı yıllık bir aradan sonra 2004 yılında tekrar öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kazanılan Derece

Biyoloji öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler, programda belirlenen dersleri ve staj çalışmalarını başarı bir şekilde tamamlamalıdırlar.

Program Profili

Güçlü Alan bilgisine ve Pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, bilimsel okur yazar, eleştirisel düşünebilen , özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan biyoloji öğretmenleri yetiştirmektir. Programın dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Biyoloji öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Öğrenciler kendi alanlarında veya biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı hem bahar ve hem güz yarıyılında uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için öğrenciler 146 kredinin (240 AKTS) başarı ile tamamlanması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. M. Handan GÜNEŞ Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi Atakum/SAMSUN İletişim: hgunes@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler, laboratuvardaki uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
BİAE101 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 6
BYO101 Genel Biyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 8
BYO107 Genel Biyoloji Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 3
BİAE103 Genel Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 2
TBKİM103 Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3 4
BYO105 Sistematiğin Esasları Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO110 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
BİAE102 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO102 Genel Biyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO108 Genel Biyoloji Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 0
BİAE104 Genel Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE106 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
TBKİM104 Genel Kimya II Ortak 3 0 0 3 4
BİAE108 Genel Kimya Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 2
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİAE AE SEÇMELİ (Biyoloji) SDG 2 0 0 2 0
BYO205 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
BYO221 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE203 Biyoloji Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
BYO209 Hayvan Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
BYO207 Mikrobiyoloji I Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO223 Mikrobiyoloji I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BYO203 Omurgasızlar I Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO219 Omurgasızlar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BİAE211 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
EGTM205 Öğrenme ve Öğretme Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO-A1 Seçmeli I SDG 2 0 0 2 0
BYO201 Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3 3
BİAE209 Sitoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO217 Sitoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
BİAE205 Zooloji I Zorunlu 2 0 0 2 0
BİAE207 Zooloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO208 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO210 Bitki Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BYO202 Hayvan Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO218 Hayvan Histolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİAE212 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO204 Mikrobiyoloji II Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO220 Mikrobiyoloji II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BİAE214 Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zorunlu 0 2 0 1 0
BYO206 Omurgasızlar II Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO222 Omurgasızlar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BYO-A2 Seçmeli II SDG 2 0 0 2 0
EGTM208 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
BİAE206 Zooloji II Zorunlu 2 0 0 2 0
BİAE208 Zooloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 0 1 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO307 Biyokimya I Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO319 Biyokimya I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BİAE307 Botanik I Zorunlu 2 0 0 2 0
BİAE309 Botanik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 0 1 0
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO305 Genetik Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO303 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO317 Hayvan Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BİAE313 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
EGTM305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGTM309 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 3
BYO-A3 Seçmeli III SDG 2 0 0 2 0
BYO301 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO315 Tohumsuz Bitki Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO304 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO320 Bitki Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BYO308 Biyokimya II Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO322 Biyokimya II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
BYO306 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGTM310 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 3
BYO-A4 Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 0
EGTM304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO302 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BYO316 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO411 Alan Eğitimi Araştırma Projesi Zorunlu 2 2 0 3 4
BYO407 Evolüsyon Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO409 Hayvan Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO405 İnsan Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGTM403 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 6
BYO403 Omurgalılar I Zorunlu 3 0 0 3 0
BYO415 Omurgalılar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
EGTM405 Program Geliştirme ve Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO404 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO402 Omurgalılar II Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO412 Omurgalılar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 0
EGTM402 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 4
EĞTM404 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 0
BYO414 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 0
EGTM406 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYAE001 Bilim Felsefesi ve Bilimin Doğası Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE002 Biyofizik Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE003 Biyoloji Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE004 Biyoloji Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE005 Biyoloji Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE006 Biyolojik Okuryazarlık Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE007 Disiplinlerarası Biyoloji Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE008 Embriyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE009 Evrim Teorisi Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE010 Hidrobiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE011 Histoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE012 Parazitoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
BYAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
BYO211 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO213 Davranış Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO215 Çevre Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO212 İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO214 Genel Toprak Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO216 Doğa Koruma Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO309 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO311 Biyolojik Mücadele Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO313 Vitaminler Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYO310 Ekonomik ve Tıbbi Bitkiler Zorunlu 2 0 0 2 0
BYO312 Biyolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2 3
BYO314 Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 0