Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68831 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68832 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68833 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68834 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68835 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68836 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68843 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68844 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68838 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Proje Ödevi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK501 Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK502 Türk Yerel Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK503 Türk Kamu Yönetim Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBK505 Kamu Politikası Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK506 Yönetim Düşüncesi ve Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBK507 Alternatif Belediyecilik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK510 Kentsel Siyaset Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK511 Toplumsal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK513 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK515 Modern Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK516 Türkiye'de Siyasi Partiler Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK517 Uluslararası Politika Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK518 Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK519 Çağdaş Siyasal Düşünceler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK520 Siyaset Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK521 AB Entegresyonu ve Türkiye Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK522 Türk Yönetim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK524 Devlet Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK526 Türk Siyasal Hayatı Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK528 Yabancıların Türkiye’de Sahip Olduğu Haklar Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBK501 Kamu Yönetiminde Modern Yönetim Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK502 Türk Yerel Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK503 Türk Kamu Yönetim Sistemi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBK505 Kamu Politikası Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK506 Yönetim Düşüncesi ve Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK507 Alternatif Belediyecilik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK509 Türkiye'de Kent Hakkı Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK510 Kentsel Siyaset Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK511 Toplumsal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK513 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK515 Modern Türkiye'de Devlet Toplum İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK516 Türkiye'de Siyasi Partiler Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK517 Uluslararası Politika Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK518 Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK519 Çağdaş Siyasal Düşünceler Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK520 Siyaset Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK521 AB Entegresyonu ve Türkiye Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK522 Türk Yönetim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK523 Türk Siyasal Düşüncesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK524 Devlet Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK526 Türk Siyasal Hayatı Zorunlu 3 0 0 3 0
SBK527 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SBK528 Yabancıların Türkiye’de Sahip Olduğu Haklar Zorunlu 3 0 0 3 0