Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78102 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 78103 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 78104 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 78110 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 78114 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 78108 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 78109 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 78113 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 78107 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 78111 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 78112 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 78105 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 78106 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
PSİ602 Psikolojide İstatistik Uygulamalar Zorunlu 3 2 0 4 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
PSİ602 Psikolojide İstatistik Uygulamalar Zorunlu 3 2 0 4 7.5
PSİS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
PSİT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİS000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
PSİT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 3 0 0 3 7.5
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 3 0 0 3 7.5
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 3 0 0 3 7.5
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 3 0 0 3 7.5
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 3 0 0 3 7.5
PSİ616 Genel Klinik Seksoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ617 İleri Klinik Seksoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 3 0 0 3 7.5
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 3 0 0 3 7.5
PSİ620 Sosyal Psikoloji Tarihi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 3 0 0 3 7.5
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 3 0 0 3 7.5
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 3 0 0 3 7.5
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 3 0 0 3 7.5
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 3 0 0 3 7.5
PSİ616 Genel Klinik Seksoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ617 İleri Klinik Seksoloji 3 0 0 3 7.5
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 3 0 0 3 7.5
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 3 0 0 3 7.5