Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ARKT000 Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 0
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 0
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 3 0 0 3 0
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 3 0 0 3 0
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 3 0 0 3 0
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 0
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 3 0 0 3 0
ARK610 Urartu Arkeolojisi 3 0 0 3 0
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 3 0 0 3 0
ARK612 Mitoloji Yorumları 3 0 0 3 0
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 3 0 0 3 0
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 3 0 0 3 0
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3 0
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 3 0 0 3 0
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 3 0 0 3 0
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 3 0 0 3 0
ARK620 Semboller ve İşaretler 3 0 0 3 0
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 3 0 0 3 7.5
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 7.5
YER506 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 7.5
YER508 Kamu Yönetimi Reform 3 0 0 3 7.5
YER519 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 7.5