Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE. Seçmeli2 SDG 0 0 0 0 0
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4 0
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH621 Tümörler Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar Zorunlu 0 4 0 2 0
VSH623 Nekropsi Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH627 Balık İmmunolojisi Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH629 Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH634 Bakteri Genetiği Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH642 Kabuklular Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH643 Denizel Yumuşakçaları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH649 Gıda Kimyası Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH651 Et Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH655 Genel Parazitoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanmaı, Boyanması, Tanısı ve Saklanması Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri Zorunlu 2 4 0 4 0
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH621 Tümörler Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar Zorunlu 0 4 0 2 0
VSH623 Nekropsi Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH627 Balık İmmunolojisi Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH629 Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH634 Bakteri Genetiği Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH642 Kabuklular Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH643 Denizel Yumuşakçaları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH649 Gıda Kimyası Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH651 Et Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH655 Genel Parazitoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanmaı, Boyanması, Tanısı ve Saklanması Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi Zorunlu 1 2 0 2 0
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0