Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78313 Yuksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Su Urunleri Hastalıkları alanındaki guncel ve ileri duzeydeki bilgileri ozgun dusunce ve/veya arastırma ile uzmanlık duzeyinde gelistirebilme, derinlestirebilme ve alanına yenilik getirecek ozgun tanımlara ulasabilme.
2 78314 Su urunlerinde alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklasımla degerlendirebilme ve kullanabilme.
3 78315 Su urunleri alanına yenilik getiren, yeni bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulama gelistirebilme ya da bilinen bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, ozgun bir konuyu arastırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 78317 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en onemli kazanım oldugunun bilincine sahiptir.
5 78316 Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilme.
6 78318 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE. Seçmeli2 SDG 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 2 0 0 2 6
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 1 2 0 2 6
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 3 2 0 4 6
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 2 4 0 4 6
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 2 2 0 3 6
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH621 Tümörler 2 0 0 2 6
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 0 4 0 2 6
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 0 2 0 1 6
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 2 2 0 3 6
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH627 Balık İmmunolojisi 1 2 0 2 6
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 2 0 0 2 6
VSH629 Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 1 2 0 2 6
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 2 0 0 2 6
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 1 0 0 1 6
VSH634 Bakteri Genetiği 1 0 0 1 6
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 3 0 0 3 6
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 3 0 0 3 6
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 6
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 2 0 0 2 6
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 3 0 0 3 6
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 2 0 0 2 6
VSH642 Kabuklular 2 0 0 2 6
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 2 0 0 2 6
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 3 0 0 3 6
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 3 0 0 3 6
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 1 0 0 1 6
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 2 0 0 2 6
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 2 0 4 6
VSH649 Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 3 2 0 4 6
VSH651 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 2 0 0 2 6
VSH655 Genel Parazitoloji 2 2 0 3 6
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 1 2 0 2 6
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 1 2 0 2 6
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 2 0 0 2 6
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 1 2 0 2 6
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 3 2 0 4 6
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 2 4 0 4 6
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 2 2 0 3 6
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH621 Tümörler 2 0 0 2 6
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 0 4 0 2 6
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 0 2 0 1 6
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 2 2 0 3 6
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH627 Balık İmmunolojisi 1 2 0 2 6
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 2 0 0 2 6
VSH629 Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 1 2 0 2 6
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 2 0 0 2 6
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 1 0 0 1 6
VSH634 Bakteri Genetiği 1 0 0 1 6
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 3 0 0 3 6
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 3 0 0 3 6
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 2 0 0 2 6
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 3 0 0 3 6
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 2 0 0 2 6
VSH642 Kabuklular 2 0 0 2 6
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 2 0 0 2 6
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 3 0 0 3 6
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 3 0 0 3 6
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 1 0 0 1 6
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 2 0 0 2 6
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 2 0 4 6
VSH649 Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 3 2 0 4 6
VSH651 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 2 0 0 2 6
VSH655 Genel Parazitoloji 2 2 0 3 6
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 1 2 0 2 6
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 1 2 0 2 6
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6