Program Tanımları

Kuruluş

Okulumuz Bilgisayar Teknolojileri Bölümü altında yer alan Bilgi Güvenliği Teknolojisi önlisans programı, 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında I. öğretim 40, II. öğretim 40 olmak üzere öğrenci alınarak eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bilgi Güvenliği Teknolojisi programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çalışma alanları; internet ve elektronik posta hizmetleri veren tüm kuruluşlar, çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerine sahip firmalar, bilgisayar ağına sahip işyerleri, elektronik ticaret üzerine çalışan firmalar ve uzaktan eğitim veren tüm kuruluşlarda rahatlıkla görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEKLERİ ÖRGÜN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
1. Bilgisayar Mühendisliği
2. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
3. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
4. Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
5. Bilgisayar-Enformatik
6. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
7. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
8. Endüstri Mühendisliği
9. Fizik
10. Fizik Mühendisliği
11. İstatistik
12. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
13. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
14. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
15. Matematik - Bilgisayar
16. Meteoroloji Mühendisliği
17. Bilgisayar Bilimleri
18. Uzay Mühendisliği
19. Yazılım Mühendisliği

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI (PROGRAMLARIN 5. YARIYILINA FARK DERSLERİ ALARAK KAYIT YAPILABİLECEKTİR.)
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
2. İktisat
3. Kamu Yönetimi
4. İşletme
5. Maliye
6. Uluslararası İlişkiler
7. Konaklama İşletmeciliği
8. Yönetim Bilişim Sistemleri
9. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50 olması gerekir.

Başarı notu, öğrencilerin dönem/yıl içi etkinlikler ile dönem/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Birimlerde mutlak ve bağıl değerlendirme sistemlerinden hangisinin kullanılacağı birim kurulunun önerisi ve Senato onayı belirlenir. Bağıl ve mutlak değerlendirme sistemlerine ilişkin ölçme ve değerlendirme esasları, bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu hesaplamasına katılma koşul ve sınırları ile başarı dereceleri hakkındaki esaslar Senato tarafından belirlenir. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır; bu sınır ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş günü zorunlu stajını tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Serkan VARAN
Bölüm Başkanı V.
E-mail: svaran@omu.edu.tr


Ahmet CENGİZ
Bölüm Sekreteri
E-mail: ahmet.cengiz@omu.edu.tr

Adres: Orta Mahalle, Mezbahane Caddesi Çarşamba/SAMSUN
Telefon Numaraları : 0 362 834 01 79- 0 362 834 27 99(Fax)

Bölüm Olanakları

Mevcut Fiziksel İmkanlar Adet Özellik Derslikler 12 Dersliklerimiz 60 öğrenci kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarı 3 40 Adet Bilgisayar Yazıcı 4 İnternet Erişimi Anfi 2 200 Kişilik Kütüphane 1 40 Kişilik Okuma Salonu 1 40 Kişilik Bürolar 22 12 Akademik, 10 İdari Öğrenci Temsilcisi Odası 1 Öğrenci temsilcileri ve öğrencilerin hizmetinde Sportif ve Kültürel Faaliyetler Futbol, Voleybol, Basketbol,Masa Tenisi,Satranç Kantin 1 100 öğrenci kapasiteli Projeksiyon Cihazı 5 Fotokopi Makinesi 2 Baskı Makinası 1 Ses Sistemi 2 Bilgisayar 82 Laser Yazıcı 10

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77060 He is familiar with the latest information on basic computer concepts and new technologies.
2 77061 It has basic knowledge about Mathematics and computer science.
3 77066 Has knowledge of hardware and software of computer security and has the knowledge to design and develop appropriate software.
4 77062 Having the skill of preparing algorithms in the field, giving the necessary knowledge to solve the problems, determining the platforms and products to develop the software, coding, testing and updating the defined software components, and having comparative interpretation skills of the results.
5 77063 It is able to recognize the concepts of internet and security, to develop interactive, dynamic design of web pages with graphics, animation and user, to develop coding and server side program which can prepare web project.
6 77064 Ability to set up, use, manage, configure and tune operating systems. Perform software installation, testing, committing of computer crimes, data security and storage, detect malfunctioning computer problems and gain skills to solve problems.
7 77067 To design and manage database in client / server environment, to take security precautions, visual processes and programming, web interfaces, graphic editing, computer assisted professional drawing operations.
8 77068 To be able to produce visual and structural programs for professional projects using office software, internet, graphic based design programs, using server software and hardware, and comparing and using modules.
9 77065 Having the ability to use research methods to design a system in the field, to write project works individually or as a team, to get over the problems, to interpret the findings, to write technical reports and to present them effectively.
10 77070 İşçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki standartlar, sosyal güvenlik, girişimcilik, çevre koruma v.b. bilgi ve bilincine sahip olmak.
11 77071 To follow the production processes in an industry and service sector to increase the application skills and to develop solutions to improve the performance when necessary.
12 77072 To have a knowledge of foreign language which can follow the innovations in the field and the awareness of the necessity of lifelong learning
13 77069 Having the consciousness of historical values, democracy, social responsibility, universal, social and professional ethics.
14 77073 To be able to express themselves verbally and in writing with Turkish language rules and to have the ability to communicate effectively with the social and business environment

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BGP101 Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 4 6
BGP105 Ofis Yazılımları Zorunlu 2 1 0 3 3
BGP107 İşletim Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
BGP115 Matematik Zorunlu 4 0 0 4 7
BGP117 Ağ Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 2
BGPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 3
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BGP102 Java Programlama Zorunlu 2 1 0 3 4
BGP104 Web Tasarımının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3 3
BGP106 Veri Tabanı Zorunlu 3 1 0 4 6
BGP108 Bilgi ve Ağ Güvenliği Zorunlu 2 1 0 3 2
BGPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 9
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BGP201 Kimlik ve Kaynak Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
BGP219 İleri Ağ Teknolojileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BGP221 Savunma Algoritmaları Zorunlu 2 2 0 3 4
BGP223 Açık Kaynak İşletim Sistemi Zorunlu 2 1 0 3 4
BGP225 WEB ve Uygulama Sunucu Saldırıları Zorunlu 2 2 0 3 5
BGPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 8
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BGPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BGP109 Sosyal Sorumluluk ve Etik 2 0 0 2 3
BGP111 Yönetim Bilişim Sistemleri 2 0 0 2 3
BGP113 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BGP110 Bilişim Hukuku 2 0 0 2 3
BGP112 Bilgisayar Donanımı 2 0 0 2 3
BGP114 Veri Yapıları ve Programlama 2 1 0 3 3
BGP116 Gömülü Sistemler 2 1 0 3 3
BGP118 Sensörler 2 1 0 3 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BGP211 Kalite Güvence ve Standartları 2 0 0 2 4
BGP213 İşletme Yönetimi 2 0 0 2 4
BGP215 Kişisel Güvenlik Teknolojileri 2 1 0 3 4
BGP217 Mobil Programlama 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BGP214 Bulut Bilişim Sistemleri 3 0 0 3 4
BGP216 İçerik Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 2
BGP218 Kriptoloji Algoritmaları 3 0 0 3 4
BGP220 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8 15
BGP222 İş Yeri Uygulaması 0 20 0 10 15
BGP224 Güvenlik Denetim Süreci ve Yönetimi 2 1 0 3 5
BGP226 Bilgisayar Ağlarının Programlanması 2 1 0 3 5
BGP228 Ağ Güvenlik Uygulamaları 2 2 0 3 4
BGP230 Güvenlik Duvarı Çözüm Uygulamaları 2 2 0 3 5
BGP232 Sanallaştırma Teknolojileri 2 2 0 3 4
BGP234 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
BGP236 Sunucu İşletim Sistemi 2 2 0 3 4