Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76610 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 76611 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 76612 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 76613 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 76614 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 76615 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 76616 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 76617 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AED601 Spor Fizyolojisi 3 0 0 3 6
AED602 Antrenman Teorisi 3 0 0 3 6
AED603 Sporda Performans Testleri 3 0 0 3 6
AED604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
AED605 İstatistik 3 0 0 3 6
AED606 Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3 6
AED607 Spor Biyomekaniği 3 0 0 3 6
AED609 Kinesyoloji 3 0 0 3 6
AED610 Sporda Yetenek Seçimi 3 0 0 3 6
AED611 Egzersiz Biyokimyası 3 0 0 3 6
AED612 Spor Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları-I 3 0 0 3 6
AED613 Fitness 3 0 0 3 6
AED614 Spor Psikolojisi 3 0 0 3 6
AED615 Akuatik Egzersizler 3 0 0 3 6
AED616 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyon-I 3 0 0 3 6
AED617 Klinik Uygulamaları-I 3 0 0 3 6
AED618 Engellilerde Spor-I 3 0 0 3 6
AED619 Kadın ve Spor 3 0 0 3 6
AED620 Pediatrik Egzersizler 3 0 0 3 6
AED621 Kişisel Antrenörlük Eğitimi-I 3 0 0 3 6
AED622 Psikomotor Gelişim 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AED601 Spor Fizyolojisi 3 0 0 3 6
AED602 Antrenman Teorisi 3 0 0 3 6
AED603 Sporda Performans Testleri 3 0 0 3 6
AED604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
AED605 İstatistik 3 0 0 3 6
AED606 Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3 6
AED607 Spor Biyomekaniği 3 0 0 3 6
AED609 Kinesyoloji 3 0 0 3 6
AED610 Sporda Yetenek Seçimi 3 0 0 3 6
AED611 Egzersiz Biyokimyası 3 0 0 3 6
AED612 Spor Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları-I 3 0 0 3 6
AED613 Fitness 3 0 0 3 6
AED614 Spor Psikolojisi 3 0 0 3 6
AED615 Akuatik Egzersizler 3 0 0 3 6
AED616 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyon-I 3 0 0 3 6
AED617 Klinik Uygulamaları-I 3 0 0 3 6
AED618 Engellilerde Spor-I 3 0 0 3 6
AED619 Kadın ve Spor 3 0 0 3 6
AED620 Pediatrik Egzersizler 3 0 0 3 6
AED621 Kişisel Antrenörlük Eğitimi-I 3 0 0 3 6
AED622 Psikomotor Gelişim 3 0 0 3 6