Program Tanımları

Kuruluş


Yüksekokulumuz Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında I. Öğretimde 40 öğrenci ile eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Programın amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretimde hizmet veren bir program olup, 50 öğrenci kontenjanına sahiptir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Çağrı Merkezi Hizmetleri Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Yeni Medya
Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam M.Y.O ALAÇAM/SAMSUN
Tel Santral:622 11 77-pbx Fax: 622 11 80 e-mail: alacammyo@omu.edu.tr
Program Başkanı
Öğr.Gör. SEGAH YEŞİLYURT

Bölüm Olanakları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 11 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 2 sınıf, 50 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 2 bilgisayar laboratuvarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68858 Ders kitaplarının, uygulama araçlarının ve diğer kaynakların desteklediği temel düzeyde teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup, bu alanda ikincil düzeyde edinilen yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgi birikimine sahiptir.
2 68859 Aynı düzeyde teorik ve uygulamalı bilgileri aynı düzeyde veya aynı alanda veya aynı alanda kullanma becerisi kazanmak.
3 68860 Verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, verileri tanımlayabilmek ve analiz edebilmek ve alanda edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak kanıta dayalı çözümler geliştirebilmek.
4 68861 Alandan bağımsız olarak temel düzeyde iş yapabilir.
5 68864 Alanındaki temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme ihtiyaçlarını tanımlayabilmek ve karşılayabilmek.
6 68842 Alanı ile ilgili temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşünceleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.
7 68870 Alanı ile ilgili sonuçların toplanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
8 68862 Saha ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için takım üyesi olarak sorumluluk almak.
9 68865 Çalışmalarını ileri düzeyde bir eğitim seviyesine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirebilme.
10 68867 Uzman ve uzman olmayan alanlarla ilgili konulara yönelik çözüm önerileri ve fikirlerini paylaşabilme.
11 68871 Alanı ile ilgili sonuçların toplanması, sosyal ve bilimsel, etik ve etik değerlere sahip olmaktır.
12 68863 Bir projenin sorumluluğu altında çalışanların gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
13 68866 Yaşam boyu öğrenmenin bilinçli olması.
14 68868 En az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde bir yabancı dil kullanarak, alanınızdaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.
15 68869 Bilgi ve iletişim teknolojilerini bilgisayar yazılımı ile en azından alanın gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı Temel Düzeyinde kullanabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
AÇM105 Çağrı Merkezi Yönetimi I Zorunlu 2 1 0 3 4
AÇM101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM111 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM137 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
AÇM109 Ofis Programları I Zorunlu 2 1 0 3 3
ÇMSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 3
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
AÇM103 Temel Hukuk Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
AÇM106 Çağrı Merkezi Yönetimi II Zorunlu 2 1 0 3 4
AÇM110 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM136 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 4
AÇM108 Ofis Programları II Zorunlu 2 1 0 3 3
AÇM102 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇMSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
AÇM134 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM241 Çağrı Alma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 4
AÇM201 Çağrı Merkezlerinde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
AÇM209 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 4
AÇM205 İkna ve İkna Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇMSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 12


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM113 Kişiler Arası İletişim Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM117 Sözel İletişim ve Hitabet Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM127 IVR Ödeme Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
AÇM139 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 1 0 3 3
AÇM141 Kişisel Verilerin Korunması Zorunlu 2 1 0 3 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM116 Temel Düzey Klavye Zorunlu 2 1 0 3 3
AÇM118 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM120 Kişisel Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM122 Kriz ve Stres Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM130 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM132 Temel ve Ticari Matematik Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM138 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM211 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM215 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM217 Mesleki Yazışmalar Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM233 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM235 E-Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM237 Tüketici Davranışları Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM239 Sigortacılık Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM243 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM245 Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM247 Temel Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM212 Toplantı ve Zaman Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM214 Çalışma Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM218 Bankacılık ve Temel Banka Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM220 Büro Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM232 İletişimde Hedef Kitle Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM234 Kurumsal İletişim Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM236 Çağrı Merkezi Sektörü Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM238 Çağrı Merkezlerinde Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM240 Çağrı Merkezlerinde Takım Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM242 Çatışma ve Stres Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM244 Satış Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM246 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM248 Protokol Kuralları Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM250 Finansal Hizmet Pazarlaması Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM252 Bes ve Hayat Sigortaları Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM254 Mesleki Saha Uygulamaları Zorunlu 2 38 0 21 30
AÇM256 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 3