Program Tanımları

Kuruluş


Yüksekokulumuz Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında I. Öğretimde 40 öğrenci ile eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili

Programın amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücü yetiştirmektir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı birinci öğretimde hizmet veren bir program olup, 50 öğrenci kontenjanına sahiptir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Çağrı Merkezi Hizmetleri Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Yeni Medya
Yönetim Bilişim Sistemleri

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam M.Y.O ALAÇAM/SAMSUN
Tel Santral:0 362 3121919-7578 pbx Fax: 622 11 80 e-mail: alacammyo@omu.edu.tr
Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. SEVDA YALÇIN

Bölüm Olanakları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında eğitim öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi 11 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Dersler 2 sınıf, 50 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 2 bilgisayar laboratuvarı akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76590 Ders kitaplarının, uygulama araçlarının ve diğer kaynakların desteklediği temel düzeyde teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup, bu alanda ikincil düzeyde edinilen yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgi birikimine sahiptir.
2 76591 Aynı düzeyde teorik ve uygulamalı bilgileri aynı düzeyde veya aynı alanda veya aynı alanda kullanma becerisi kazanmak.
3 76592 Verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, verileri tanımlayabilmek ve analiz edebilmek ve alanda edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak kanıta dayalı çözümler geliştirebilmek.
4 76593 Alandan bağımsız olarak temel düzeyde iş yapabilir.
5 76594 Saha ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için takım üyesi olarak sorumluluk almak.
6 76595 Bir projenin sorumluluğu altında çalışanların gelişimine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
7 76596 Alanındaki temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme ihtiyaçlarını tanımlayabilmek ve karşılayabilmek.
8 76597 Çalışmalarını ileri düzeyde bir eğitim seviyesine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirebilme.
9 76598 Yaşam boyu öğrenmenin bilinçli olması.
10 76574 Alanı ile ilgili temel bilgi ve beceri düzeyindeki düşünceleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek.
11 76599 Uzman ve uzman olmayan alanlarla ilgili konulara yönelik çözüm önerileri ve fikirlerini paylaşabilme.
12 76600 En az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde bir yabancı dil kullanarak, alanınızdaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz.
13 76601 Bilgi ve iletişim teknolojilerini bilgisayar yazılımı ile en azından alanın gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanım Lisansı Temel Düzeyinde kullanabilmek.
14 76602 Alanı ile ilgili sonuçların toplanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
15 76603 Alanı ile ilgili sonuçların toplanması, sosyal ve bilimsel, etik ve etik değerlere sahip olmaktır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 3
AÇM103 Temel Hukuk Zorunlu 3 0 0 3 4
AÇM105 Çağrı Merkezi Yönetimi I Zorunlu 2 1 0 3 4
AÇM109 Ofis Programları I Zorunlu 2 1 0 3 3
AÇM111 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM137 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ÇMSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 3
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM102 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM106 Çağrı Merkezi Yönetimi II Zorunlu 2 1 0 3 4
AÇM108 Ofis Programları II Zorunlu 2 1 0 3 3
AÇM110 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM134 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 0 2 4
AÇM136 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ÇMSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AÇM201 Çağrı Merkezlerinde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
AÇM205 İkna ve İkna Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
AÇM209 Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 4
AÇM241 Çağrı Alma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 4
ÇMSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 12


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AÇM113 Kişiler Arası İletişim 3 0 0 3 3
AÇM139 Mesleki Yabancı Dil 2 1 0 3 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AÇM118 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 3
AÇM132 Temel ve Ticari Matematik 3 0 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AÇM215 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 3
AÇM217 Mesleki Yazışmalar 2 0 0 2 3
AÇM235 E-Ticaret 2 0 0 2 3
AÇM237 Tüketici Davranışları 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AÇM212 Toplantı ve Zaman Yönetimi 2 0 0 2 3
AÇM214 Çalışma Psikolojisi 2 0 0 2 3
AÇM220 Büro Yönetimi 2 0 0 2 3
AÇM232 İletişimde Hedef Kitle 2 0 0 2 3
AÇM234 Kurumsal İletişim Yönetimi 2 0 0 2 3
AÇM236 Çağrı Merkezi Sektörü 3 0 0 3 3
AÇM238 Çağrı Merkezlerinde Stratejik Yönetim 3 0 0 3 3
AÇM240 Çağrı Merkezlerinde Takım Yönetimi 3 0 0 3 3
AÇM242 Çatışma ve Stres Yönetimi 2 0 0 2 3
AÇM246 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
AÇM248 Protokol Kuralları 2 0 0 2 3
AÇM256 İşaret Dili 2 0 0 2 3
AÇM260 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8 15
AÇM262 İş Yeri Uygulaması 0 20 0 10 15