Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi Programı

Kazanılan Derece

Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Gıda Teknolojisi Programına ÖSYM sınavında YGS-2 Puan türünde kayıt gerçekleşmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren
öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında görev yapabilecek gerekli donanımlara sahip ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmamında veya mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev alamaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olup öğrencinin başarı notu vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunluluğu da söz konusu olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS’yi başarıyla tamamlayan öğrenciler önlisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mezuniyet öncesinde (30 iş günü) endüstriye dayalı eğitimi başarıyla yapmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 Öğr. Gör. bulunmaktadır. Bölümde teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları kimya laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
GTP101 Kimya-I Zorunlu 2 0 0 2 2
GTP103 Matematik-I Zorunlu 2 0 0 2 2
GTP105 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 2 0 4 5
GTP109 Gıda Kimyası Zorunlu 3 0 0 3 3
GTP121 Gıdalarda Temel İşlemler-I Zorunlu 2 0 0 2 4
GTPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GTP108 Beslenme İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 2
GTP124 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 2 0 4 5
GTP126 Gıdalarda Temel İşlemler-II Zorunlu 2 0 0 2 4
GTP128 Laboratuar Teknikleri-I Zorunlu 1 2 0 2 3
GTPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 10
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTP201 Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
GTP221 Meyve ve Sebze Teknolojisi-I Zorunlu 2 2 0 3 6
GTP223 Süt ve Ürünleri Teknolojisi-I Zorunlu 2 2 0 3 6
GTP229 Tahıl Teknolojisi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
GTP231 Et ve Ürünleri Teknolojisi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
GTPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30
GTPSEÇ-V Seçmeli Dersler-5 SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTP113 İletişim 2 0 0 2 2
GTP115 Meslek Etiği 2 0 0 2 2
GTP119 İş Güvenliği 2 0 0 2 2
GTP123 Gıda Endüstrisi Makineleri 3 0 0 3 6
GTP125 İlk Yardım 2 4 0 4 6
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTP112 Hijyen ve Sanitasyon 2 0 0 2 2
GTP114 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2 2
GTP116 Çevre Koruma 2 0 0 2 2
GTP118 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 2
GTP120 Özel Gıda Ürünleri 2 2 0 3 4
GTP122 Fonksiyonel Gıda 2 0 0 2 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTP215 İşletme Yönetimi-I 3 0 0 3 4
GTP217 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 2
GTP219 Gıda Güvenliği ve Mevzuatı 2 0 0 2 2
GTP225 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 4
GTP227 Laboratuar Teknikleri-II 1 2 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
GTP220 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi 2 0 0 2 4
GTP222 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3 4
GTP232 Gıda Toksikolojisi 2 0 0 2 3
GTP234 Hazır Yemek Teknolojisi 1 2 0 2 3
GTP236 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
GTP238 Bitkisel Yağ Teknolojisi 2 2 0 3 4
GTP240 Fabrika Proses Kontrolü 2 2 0 3 4
GTP242 Fermentasyon Teknolojisi 2 2 0 3 4
GTP244 Tahıl Teknolojisi-II 1 2 0 2 5
GTP246 Et Ürünleri Teknolojisi-II 1 2 0 2 3
GTP248 Meyve ve Sebze Teknolojisi-II 1 2 0 2 4
GTP250 Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi-II 2 2 0 3 5
GTP256 Gıda Katkı Maddeleri 2 0 0 2 4
GTP258 Ambalaj Teknolojisi 2 0 0 2 2
GTP260 Proses İlkeleri 3 0 0 3 3
GTP252 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
GTP254 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20