Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKY700 Sağlık Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY706 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY712 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY714 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY716 Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SKY723 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY724 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY725 Sağlık Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY706 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY712 Sağlık Politikaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY714 Biyoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY716 Sağlık Sigortacılığı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
SKY723 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY724 Sağlık Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY725 Sağlık Turizmi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular Zorunlu 3 0 0 3 6